Γιατί τα προϊόντα μας είναι τα καλύτερα

Σχεδιάζουμε και παράγουμε προϊόντα βασιζόμενοι στις ανάγκες των πελατών που απευθύνονται. Προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας όταν αλλάζουν οι ανάγκες των πελατών μας. Αναβαθμίζουμε τα προϊόντα μας συνεχώς προσθέτοντας νέες δυνατότητες.

είναι παραμετροποιήσιμα

Έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε σχεδόν τίποτα να μην είναι προεπιλεγμένο Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να διαμορφώνουν όλα τα συστήματα όπως τους εξυπηρετεί χωρίς περιορισμούς.

είναι εξειδικευμένα

Διαθέτουν εξειδικευμένες υπομονάδες για διαφορετικού τύπου επιχειρήσεις όπως εισαγωγικές, παραγωγικές, επισκευής συσκευών, εντατικής λιανικής και άλλες. Οι εξειδικευμένες υπομονάδες είναι σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες κάθε κλάοδυ που εξυπηρετούν.

είναι επεκτάσιμα

Πρόσθετες υπομονάδες, πρόσθετες δυνατότητες, εφαρμογές κινητών συσκευών και web base εφαρμογές επεκτείνουν τις εφαρμογές μας και τις δυνατότητές τους

Πάρτε τον έλεγχο της επιχείρησης στα χέρια σας!!

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Εμπορικές Επιχειρήσεις

Εισαγωγές Εξαγωγές

Εισαγωγές Εξαγωγές

Αγροτική Παραγωγή

Αγροτική Παραγωγή

Διαχείριση Κρέατος

Διαχείριση Κρέατος

Διαχείριση Γάλακτος

Διαχείριση Γάλακτος

Διαχείριση Τυροκομείου

Διαχείριση Τυροκομείου

Διαχείριση Συσκευών

Διαχείριση Συσκευών

Έκθεση Οχημάτων

Έκθεση Οχημάτων

Βιομηχανικά Πλυντήρια

Βιομηχανικά Πλυντήρια

Παρτίδες Ιχνηλασιμότητα

Παρτίδες Ιχνηλασιμότητα

Εντατική Λιανική

Εντατική Λιανική

Διαχείριση Στόλου Οχημάτων

Διαχείριση Στόλου Οχημάτων

Τι λένε οι πελάτες μας

Σχεδιάζουμε, δημιουργούμε και υλοποιούμε εγκαταστάσεις μηχανογράφησης για επιχειρήσεις που βλέπουν μπροστά.
Δαφνομήλης Γιάννης

Δαφνομήλης Γιάννης

Ιδιοκτήτη της επιχείρησης

Οι αυξημένες ανάγκες για ενοποιημένες λειτουργίες, διαδικασίες και πληροφόρηση στην παραγωγή και την ιχνηλασιμότητα καθώς και η συνεχώς αναπτυσσόμενη πορεία της επιχείρησής μας, συνέτειναν στην αντικατάσταση του μηχανογραφικού μας συστήματος. Με το λογισμικό Result Business C.R.M. - E.R.P. καταφέραμε επιτυχώς χωρίς προβλήματα να μεταβούμε στο νέο περιβάλλον, με χαμηλό κόστος αναβαθμισμένες λειτουργίες και αυξημένες δυνατότητες.

Πολύδωρος Σταματάκης

Πολύδωρος Σταματάκης

Διευθύνων Σύμβουλος

Η ανάγκη μας για μία αξιόπιστη λειτουργική λύση και ένα εργαλείο που να ανταποκρίνεται άμεσα με ταχύτητα στον χώρο της εντατικής λιανικής μας οδήγησε στην επιλογή του λογισμικού DRS και του Back Office Result Business C.R.M. – E.R.P. της Dynasoft. Εξοπλίσαμε τα ταμεία μας σε όλα τα καταστήματα μας, δημιουργήσαμε πανομοιότυπες λειτουργίες για κάθε ταμείο, δικαιώματα και έλεγχο χειριστών ταμείων, οργανώσαμε τους τιμοκαταλόγους μας, προσδώσαμε ευελιξία συνεχούς ενημέρωσης στις τιμές και τα είδη μας, οργανώσαμε το πρόγραμμα επιβράβευσης των πελατών μας (Loyalty) και συγκεντρώσαμε τις αναφορές πωλήσεων όλων των ταμείων στο κεντρικό μας σύστημα.

ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΓΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος

Το επιχειρηματικό λογισμικό Result Business C.R.M. – E.R.P. αποτελεί μια εξειδικευμένη επιλογή για τη μηχανογράφηση της επιχείρησής μας. Η εξειδίκευσή του στο τομέα των βιομηχανικών πλυντηρίων μας βοήθησε αποτελεσματικά στην οργάνωση και αξιοποίηση τον επιχειρησιακών μας πόρων. Είναι πρακτικό στην λειτουργία του και εξαιρετικά παραμετροποιήσιμο ώστε να προσαρμόζεται στις καθημερινές ανάγκες και απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησής μας. Υιοθετήθηκε ευχάριστα από το προσωπικό μας που αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητες του.