Η Διαχείριση της αγροτικής παραγωγής είναι μια πρόκληση για κάθε μηχανογραφικό σύστημα καθώς διαχειρίζεται πολλές διαφορετικές παραγωγικές διαδικασίες, εμπορικές πράξεις, υπηρεσίες ανθρώπους αλλά και κανονισμούς λειτουργίας κ.α.

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα της αγροτικής παραγωγής είναι υψηλές, ποικίλες σε έκταση και σε βάθος ανάλογες με την φύση, την δραστηριότητα και τις ιδιαίτερες λειτουργίες της.

Οι εκδόσεις Result Business C.R.M. – E.R.P. ή μεγαλύτερες, εμπλουτισμένες με τα απαραίτητα πρόσθετα υποσυστήματα και περιλαμβάνοντας εξειδικευμένα εργαλεία που τις καθιστούν πληρέστερες και ανταγωνιστικότερες, καλύπτουν πλήρως  τις ανάγκες των επιχειρήσεων του χώρου.

Τα πρόσθετα υποσυστήματα και εργαλεία του Result Business C.R.M. – E.R.P. που υλοποιούν την εξειδίκευση του στον τομέα της αγροτικής παραγωγής είναι η «Αγροτική Καλλιέργεια», «Διαχείριση Παραγωγής», «Διαχείριση Παρτίδων», «Διαχείριση συσκευασίας», «Πρόσθετα Έξοδα» κ.α.

Τα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν μας παρέχουν όλες τις πρόσθετες δυνατότητες που απαιτούνται για την διαχείριση της  αγροτικής παραγωγής οι οποίες είναι :

 1. Αγροτική καλλιέργεια
  1. Κτήματα – Καλλιέργειες
  2. Κατασκευές – τροποποιήσεις
  3. Μηχανές – Πάγια
  4. Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού
  5. Τυποποίηση – Συσκευασία
  6. Διαχείριση Φυτοφαρμάκων
 2. Διαχείριση παραγωγής
  1. Μηχανές παραγωγής
  2. Πρότυπες συνταγές – συνταγές παραγωγής
  3. Εντολές και Κινήσεις Παραγωγής
  4. Παραγόμενα προϊόντα
  5. Αναλώσεις Α’ Υλών
  6. Φύρες
  7. Πρόσθετα έξοδα παραγωγής.
 3. Διαχείριση παρτίδων
  1. Παρτίδες Α’ Υλών παραγωγής
  2. Παρτίδες παραγόμενων προϊόντων
  3. Αύξων αριθμός συσκευασίας παραγόμενων
  4. Ημερομηνίες παραγωγής – λήξης
  5. Συστατικά προϊόντος
  6. Ιχνηλασιμότητα
  7. Σήμανση προϊόντων (Lot numbers – Barcode – QR Code)
 4. Τυποποίηση – Διαχείριση Συσκευασίας
  1. Τύποι συσκευασίας
  2. Μονάδες μέτρησης συσκευασίας – περιεχομένου
  3. Χωρητικότητα
  4. Διαστάσεις (Μήκος, Πλάτος, Ύψος, Βάρος, Εμβαδόν, Όγκος)
  5. Ειδικές ενδείξεις (Στοιβαζόμενο, Εύθραυστο)
  6. Φωτογραφία συσκευασίας
  7. Τιμοκατάλογοι ειδών ανά συσκευασία
 5. Διαχείριση Πρόσθετων Εξόδων
  1. Πρόσθετα έξοδα ειδών (ποσοστιαίο ή νομισματικό, υπολογιζόμενο επί Αξίας επιβάρυνσης, Ποσότητα Χ αξία επιβάρυνσης, Δεύτερη Ποσότητα Χ αξία επιβάρυνσης, Ποσότητα Χ Βάρος είδους Χ ποσοστό επιβάρυνσης, Δεύτερη Ποσότητα Χ Όγκος είδους Χ ποσοστό επιβάρυνσης κ.α.
  2. Πρόσθετα έξοδα παραστατικού υπολογιζόμενα όπως και παραπάνω «Πρόσθετα έξοδα ειδών»
 6. Ειδικές διαχειρίσεις Τροφίμων
  1. Διαχείριση Γάλακτος – Τυροκομείου (Δείτε τη σχετική λύση)
  2. Διαχείριση Κρέατος (Δείτε τη σχετική λύση)

Οφέλη για την επιχείρηση

Με το  Result Business C.R.M. – E.R.P.  και τα πρόσθετα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν η επιχείρηση εκτός των άλλων δυνατοτήτων της εφαρμογής που περιγράφονται στην ομώνυμη ενότητα μπορεί :

 • Να ελέγχει καλλιέργειες, αποδόσεις, κόστος αγροτικής παραγωγής.
 • Να κοστολογεί τα εισαγόμενα είδη.
 • Να διαμορφώνει αυτόματα τιμές πώλησης βάση ποσοστών κέρδους.
 • Να τυπώνει εκτός των άλλων αναφορές για:
  • Κέρδος ανά είδος (με κόστος εισαγωγής)
  • Κέρδος ανά πελάτη (με κόστος εισαγωγής)
  • Κέρδος ανά παραστατικό
  • Έξοδα ανά κατηγορία (Δασμοί, Μεταφορικά, Ασφάλιστρα, Κόστος Τραπεζών και άλλα).
 • Να διαμορφώνει έξοδα στις πωλήσεις προς είσπραξη όπως μεταφορικά ή άλλα τα οποία να επηρεάζουν ή να συμπεριλαμβάνονται στις αξίες των ειδών.
 • Γενικότερα η χρήση των παραπάνω υποσυστημάτων επηρεάζει και διαμορφώνει πλήθος αναφορών της εφαρμογής έτσι ώστε αυτές να αναφέρονται στο πραγματικό τελικό κόστος και όχι στο κόστος χωρίς έξοδα.
 • Να δημιουργεί αυτόματα και να αποστέλλει το αρχείο “Intrastat” στην «Ελληνική Στατιστική Αρχή».
 • Ενημέρωση λογαριασμών εξόδων Λογιστικής από κωδικούς εξόδων εισαγωγής.

 

Προτεινόμενα επιπλέον υποσυστήματα

 • Διαχείριση Στόλου Οχημάτων “Παρακολούθηση θέσης αγροτικών μηχανών” (Δείτε τη σχετική λύση)
 • Εμπορική Πολιτική (Εμπορικές Συμφωνίες)
 • Διαχείριση Ετικετών (Barcode – QR Code)

 

Case Studies