Οι εξειδικευμένες λειτουργίες και οι λύσεις στις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης σας είναι εκείνες που δημιουργούν προστιθέμενη αξίαστα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.

Οι Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού της Dynasoft παρέχονται σε επιχειρήσεις που απαιτούν εξειδικευμένες λειτουργίες και έχουν ειδικές ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς από τις υφιστάμενες λειτουργίες του συστήματος.

Η ανάπτυξη του λογισμικού γίνεται με σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία. Ενδεικτικά για την παραγωγή χρησιμοποιούνται εργαλεία νέας τεχνολογίας Microsoft.Net, node-js, java script, OOP, C# καθώς και άλλα σύγχρονα εργαλεία ανάλογα με την εφαρμογή. Οι εφαρμογές λογισμικού  λειτουργούν σε περιβάλλον  Windows με βάση δεδομένων  MS Sql, MySql και είναι συμβατές με όλα τα προϊόντα της Dynasoft.

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος παραγωγής λογισμικού είναι του τύπου Incremental Development ώστε να επιτυγχάνεται σύγκλιση μεταξύ δυνατοτήτων λογισμικού και απαιτήσεων επιχείρησης.