Το Result Business C.R.M. – E.R.P.  διαθέτει ένα υποσύστημα πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων με αυτόματες λειτουργίες ενημέρωσης μεταξύ τους που μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Πολλαπλές Ιδιότητες – δυνατότητες ξετυλίγονται στον χρήστη ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής Result και τα πρόσθετα υποσυστήματα που διαθέτει η επιχείρηση.

Μερικές από τις Ιδιότητες – δυνατότητες είναι :

 1. Απεριόριστοι κωδικοί ανά είδος με δυνατότητα προσδιορισμού της χρήσης τους
 2. Απεριόριστα Σχετικά είδη με δυνατότητα προσδιορισμού της ιδιότητας σύνδεσής τους (Εναλλακτικό, Αντίστοιχο, Σχετικό, κλπ)
 3. Προβολή όλων των τιμών Αγορών και πωλήσεων του είδους από κάθε προμηθευτή και για κάθε πελάτη με δυνατότητα καταχώρησης και τιμών προσφοράς χωρίς παραστατικό.
 4. Η συγκέντρωση της πληροφορίας για κάθε είδος στην ίδια καρτέλα
 5. Πολλαπλές πρόσθετες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν το είδος ανάλογα με τα πρόσθετα υποσυστήματα της εφαρμογής όπως :
  1. Πρόσθετα έξοδα
  2. Ονοματολογία EU (Κωδικοί TARIC)
  3. Πρόσθετοι φόροι (ΕΦΚ, ανακύκλωσης κλπ)
  4. Χρόνοι εκτέλεσης εργασιών
  5. Επιμερισμοί εξόδων
  6. Αθροιστές ειδών
  7. Τρεις διαστάσεις ποσοτήτων όπως (Χρώματα – Μεγέθη «3D π.χ. εποχές»)
  8. Συσκευασίες ειδών
  9. Barcode – QR Code ειδών
  10. Δρομολόγια παράδοσης με δυνατότητα (Οδηγοί, Οχήματα, Google maps)
  11. Fleet management (Παρακολούθηση στόλου οχημάτων, δρομολογίων)
 6. Βασική φωτογραφία είδους αλλά και άλλες απεριόριστες με δυνατότητα προσδιορισμού χρήσης.
 7. Κωδικοί (PLU) σύνδεσης με ζυγιστικά – ταμειακά συστήματα
 8. Φυσικές θέσεις σε αποθηκευτικούς χώρους
 9. Διαφορετικές Μονάδες μέτρησης
 10. Συσκευασίες – περιεκτικότητες – Διαστάσεις
 11. Δύο διαφορετικά συστήματα ομαδοποίησης (Δενδροειδή και αναλυτικό)
 12. Απεριόριστοι τιμοκατάλογοι με δυνατότητα προσδιορισμού ημερομηνίας λήξης, κωδικούς δώρων και μονάδες Bonus (Loyalty)
 13. Ειδικοί κωδικοί (Barcode, ISBN, κ.α.)
 14. Απεριόριστα πρόσθετα έγγραφα (αρχεία τύπου PDF, Doc κλπ που αφορούν το είδος)
 15. Σύνδεση με όλα τα πρόσθετα υποσυστήματα όπως (Συσκευές, Οχήματα, Παρτίδες, Βιβλία, Φυτοφάρμακα, κλπ)
 16. Αυτόματα προ ρυθμισμένα παραστατικά όπως Ένδοδιακίνησης που δημιουργούνται κατά την έκδοση άλλων παραστατικών όπως αγοράς ή πώλησης και ενημερώνουν άλλους αποθηκευτικούς χώρους.
 17. Αυτόματο σύστημα ενημέρωσης αλλαγών σε ίδια είδη άλλων αποθηκευτικών χώρων.
 18. Σετ ειδών που λειτουργούν και ως ομάδες εξαρτώμενων ειδών στις κινήσεις.
 19. Ειδικές λειτουργίες σύνδεσης σχετικών ειδών όπως (Κενά εγγυοδοσίας)
 20. Συστατικά είδους

 

Εκτός της διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων με όλες τις δυνατότητες που προαναφέρθηκαν το Result Business C.R.M. – E.R.P.  μπορεί επίσης να δρομολογεί παραδόσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προγραμματισμού του C.R.M., να παρακολουθεί τα οχήματα της επιχείρησης (Fleet Management), να τιμολογεί αυτόματα αναλυτικά αλλά και με συγκέντρωση τα παραστατικά τους καθώς επίσης και να τιμολογεί επί οχήματος (XVAN) με την προσθήκη της αντίστοιχης εφαρμογής Result Mobile.

Οφέλη για την επιχείρηση

Με το  Result Business C.R.M. – E.R.P.  και τα πρόσθετα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν η επιχείρηση εκτός των άλλων δυνατοτήτων της εφαρμογής που περιγράφονται στην ομώνυμη ενότητα  μπορεί :

 • Να βρίσκει εύκολα τα είδη που αναζητά ή σχετικά με αυτά είδη με πολλαπλούς τρόπους πχ (κωδικό προμηθευτή, εισαγωγέα, κατασκευαστή, barcode κλπ)
 • Να ελέγχει τα αποθέματα σε όλους τους αποθηκευτικούς χώρους.
 • Να βελτιώνει τη διαθεσιμότητα και να περιορίζει τα πλεονάσματα.
 • Να έχει άμεση εικόνα τιμών αγοράς από διαφορετικούς προμηθευτές και διαφορετικές ημερομηνίες
 • Να προγραμματίζει σωστά και έγκαιρα τις παραδόσεις
 • Να βελτιώνει την εικόνα των προϊόντων της με συσκευασίες και ετικέτες που αναγράφουν (Συστατικά, Barcodes, QR Codes κ.α.) που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία του.
 • Να διευκολύνει την περισυλλογή από τους αποθηκευτικούς χώρους και να μειώνει τον χρόνο της γνωρίζοντας ή και εκτυπώνοντας τη φυσική θέση των ειδών μέσα σε αυτούς.
 • Να μειώνει το χρόνο φόρτωσης με αυτόματες διαδικασίες έκδοσης εντύπων περισυλλογής ειδών από την αποθήκη και χρήση φορητών τερματικών (PDAs, tablets κ.α.).
 • Να εκτυπώνει πολλαπλές ενημερωτικές αναφορές και διαγράμματα που αφορούν την κίνηση των αποθηκών σε ποσότητες, αξίες, κέρδη, έξοδα κλπ.

 

Σχετικά επιπλέον υποσυστήματα

 • Διαχείριση Αθροιστών
 • Διαχείριση Ετικετών (Barcode – QR Code)
 • Result Fleet Management
 • Δρομολόγια

 

Case Studies