Στον κλάδο του γενικού εμπορίου ανήκουν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα που δεν απαιτούν «ειδική διαχείριση». Με τον όρο  «ειδική διαχείριση» περιγράφονται οι πρόσθετες λειτουργείες της μηχανογράφησης που καλύπτουν ειδικές λειτουργείες όπως (Παρτίδες ειδών, χρώμα & μέγεθος, ιχνηλασιμότητα, συσκευές κ.α.)

 Η Dynasoft καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του γενικού εμπορίου με δύο εκδόσεις του Result C.R.M. – E.R.P.  την «Base» και την «Business».

 Το Result C.R.M. E.R.P. είναι πρωτοποριακό και πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) και Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (E.R.P.), ένα δυναμικό μοντέλο μηχανογράφησης με ουσιαστικά οφέλη και πλεονεκτήματα για τη σύγχρονη επιχείρηση. Τεχνολογικά προηγμένο λογισμικό που ενοποιεί τις λειτουργίες όλων των τμημάτων, παρέχοντας ενιαία CRM και ERP λειτουργικότητα, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύεται, συνδυάζει και αξιοποιεί πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση συνολικά.

 

Το Result C.R.M. είναι το σύστημα δυναμικών διεργασιών, λειτουργιών και δυνατοτήτων που είναι επικεντρωμένο στον πελάτη και μεθοδικά δομημένο ώστε να παράσχει άριστα οργανωμένη πληροφόρηση για τις ανάγκες του.

Προσεγγίστε και τοποθετήστε τον πελάτη στο κέντρο της επιχειρηματικής διαδικασίας.

Προσελκύστε νέους πελάτες με κατάλληλες επιλογές δυνητικών πελατών, διατηρήστε και βελτιώστε την εξυπηρέτηση  των ήδη πελατών σας, δημιουργήστε αφοσιωμένους πελάτες στα προϊόντα και υπηρεσίες σας, εξασφαλίστε διαχρονικές πωλήσεις μέσα από ένα ολοκληρωμένο πελατοκεντρικό σύστημα διαχείρισης.

 

Ενότητες του C.R.M.:

 

 • Διαχείριση Προσώπων – Επαφών

Ημερολογιακή απεικόνιση υπενθυμίσεων, ραντεβού, υποχρεώσεις, παραδόσεις κ.τ.λ. Περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες Ομάδες Προσώπων, Δικαιώματα, Ενέργειες Προσώπων – Εντολές – Εκτέλεση, Οικονομικά στοιχεία Προσώπων κ.α αλλά και επιπλέον δυνατότητες όπως Σχέσεις, Ενέργειες & Συμβάντα Προσώπων, Εορτολόγιο κ.α

Πλήθος Πληροφοριακών και Οικονομικών Αναφορών και Εκτυπώσεων.

 • Διαχείριση Ημερολογίου

Περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες Εντολές – Ενέργειες – Ολοκλήρωση αλλά και επιπλέον δυνατότητες σε συνημμένα Είδη – Υπηρεσίες κ.α

Πλήθος Πληροφοριακών και Οικονομικών Αναφορών και Εκτυπώσεων.

 

 

 

Το Result E.R.P. είναι το πλήρες σύστημα συλλογικής διαχείρισης όλων των εταιρικών λειτουργιών και διαδικασιών κάθε επιχείρησης. Απευθύνεται στη σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις για:

 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών με πελάτες, προμηθευτές και συναλλασσόμενους.
 • Εύκολη προσαρμογή λειτουργικότητας.
 • Ευελιξία στην προσαρμογή διαδικασιών.
 • Ταχύτητα επιχειρηματικών λειτουργιών.
 • Έτοιμα και παραμετροποιημένα σενάρια χρήσης.
 • Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές.

Η ευχρηστία του συστήματος, η προσαρμογή του στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε επιχείρησης, η ενιαία και πλούσια πληροφόρηση που παρέχει, το καθιστούν ένα δυναμικό εργαλείο και τον σημαντικότερο σύμμαχο στο πλευρό της, για τον καλύτερο έλεγχο, την  λήψη αποφάσεων και την ανοδική της πορεία.

 

Ενότητες του E.R.P.:

 

 • Εμπορική διαχείριση

Περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες Διαχείριση Αγορών, Διαχείριση Πωλήσεων, Εισπράξεις – Πληρωμές, Πιστώσεις, Ταμεία, Διαχείριση Πελατών & Προμηθευτών κ.α Επιπλέον Διαχείριση Αξιόγραφων, Παραγγελίες, Πρόσθετα Στοιχεία Παραστατικών, Έλεγχος δικαιωμάτων τιμών, Εκκρεμή Παραστατικά, Συγκέντρωση – Ομαδική Τιμολόγηση κ.α Πλήθος Πληροφοριακών και Οικονομικών Αναφορών και Εκτυπώσεων.

 • Διαχείριση Αποθήκης

Καρτέλες ειδών, Πρόσθετοι κωδικοί ειδών, Απογραφές, Οικονομικά στοιχεία, Κινήσεις ειδών, Σχετικά είδη, Θέσεις, Ομάδες και αναλυτικές ομάδες, Σετ ειδών, Φωτογραφίες είδους και απεριόριστες άλλες φωτογραφίες, αντιστοιχίες σε μονάδες μέτρησης, τιμοκατάλογοι, παραμετρικά αρχεία και ρυθμίσεις τους, πρόσθετα πεδία,  πολλαπλές πληροφορίες κ.α.

Πλήρης Παρακολούθηση, Προγραμματισμός & Έλεγχος Αποθεμάτων. Ειδικές διαχειρίσεις. Πλήθος Πληροφοριακών και Οικονομικών Αναφορών και Εκτυπώσεων.

 • Χρηματοοικονομικά

Οικονομική Διαχείριση, Στατιστικά, Εικόνα Επιχείρησης.

Παρακολούθηση, προγραμματισμός και έλεγχος των οικονομικών πόρων της επιχείρησης. Πλήθος Πληροφοριακών και Οικονομικών Αναφορών και Εκτυπώσεων.

 

Πολλά πρόσθετα υποσυστήματα μπορούν να ενσωματωθούν στις βασικές εκδόσεις της εφαρμογής τα οποία αυξάνουν τις δυνατότητές τους. Αναλυτικότερα δείτε τα πρόσθετα υποσυστήματα εδώ.

 

Αναλυτικά οι Εκδόσεις του Result C.R.M. – E.R.P.  εδώ.