Η επιχείρηση σας μπορεί να έχει απεριόριστη πρόσβασή στην Γνωσιακή Βάση της Dynasoft, που αποτελεί ένα εξελισσόμενο και ενημερωμένο χώρο αναφοράς Know How, το οποίο αναπτύσσεται και με τη συμβολή σας μέσα από τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας.