Η διαχείριση συσκευών (after sales service) είναι ένας τομέας που απαιτεί ολοκληρωμένη και επιμελώς σχεδιασμένη μηχανογραφική υποδομή.

Η παρακολούθηση των συσκευών με Serial Number σχεδιάζονται ώστε να αξιοποιούν τις λειτουργίες της επιχείρησης, να εξοικονομούν χρόνο στο προσωπικό και στις διαχειριστικές διαδικασίες και να μεγιστοποιούν την ικανοποίηση του πελάτη.

Το Result Business C.R.M. – E.R.P.  διαθέτει μια σειρά από δυνατότητες και υποσυστήματα που υλοποιούν τις διαδικασίες της εμπορικής παρακολούθησης των συσκευών .

Το υποσύστημα «Συσκευές (Serial Number)» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο συσκευές όπως ηλεκτρικές συσκευές ψυγεία, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα , πυροσβεστήρες, αντλίες, φίλτρα κ.α.

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι δυνατότητες του Result Business C.R.M. – E.R.P. που αφορούν στη διαχείριση συσκευών όσον αφορά αγορές, πωλήσεις, εγγυήσεις και αριθμούς σειράς συσκευών και γενικότερα την εμπορική διαχείριση των συσκευών.

Για όσες επιχειρήσεις προσφέρουν και υπηρεσίες για συσκευές μπορούν να δουν και το υποσύστημα «Επισκευές Συσκευών» που αναφέρεται στην ενότητα εφαρμογών «Παροχή Υπηρεσιών».

Με το πρόσθετο υποσύστημα του Result Business C.R.M. – E.R.P. «Διαχείριση Συσκευών», η εφαρμογή μπορεί να παρακολουθεί κατά την αγορά ή πώληση τα παρακάτω στοιχεία :

 • Αριθμός σειράς συσκευής (Serial Number).
 • Περιγραφή συσκευής.
 • Μάρκα – Μοντέλο.
 • Ημερομηνίες αγοράς, πώλησης και εγγύησης.
 • Κατασκευαστή, Εισαγωγέα και Προμηθευτή.
 • Διεύθυνση και σημείο εγκατάστασης.
 • Κατάσταση και σχόλια κατάστασης.
 • Πολλαπλές φωτογραφίες συσκευής.
 • Πλήρη στοιχεία κατόχου συσκευής.
 • Έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή όπως πχ. (Τεχνικά εγχειρίδια).

Κατά την αγορά μιας συσκευής η εφαρμογή μας ζητάει με ένα εύκολο τρόπο να καταχωρήσουμε τα παραπάνω στοιχεία κι εφόσον προφανώς είναι όλα ίδια για όλη την ποσότητα εκτός του αριθμού σειράς, καταχωρούμε μόνο τους αριθμούς σειράς κι αν αυτοί είναι πράγματι σε σειρά, τότε η καταχώρηση είναι αυτόματη.

Κατά την πώληση η εφαρμογή μας ζητάει να επιλέξουμε σειριακό αριθμό συσκευής μόνο από όσους βρίσκονται στην αποθήκη μας κι έτσι αποφεύγουμε τα σφάλματα πληκτρολόγησης. Επίσης, όταν μια συσκευή επιστραφεί από πελάτη, η εφαρμογή από τον αριθμό σειρά της προβάλει πλήρη ιστορικό αγοράς, πότε λήγει η εγγύησή της ποιος είναι ο προμηθευτής, ο κατασκευαστής κ.α.

 

Οφέλη για την επιχείρηση

 

Με το  Result Business C.R.M. – E.R.P.  και το πρόσθετο υποσύστημα «Συσκευές» η επιχείρηση μπορεί :

 • Να ελέγχει πότε λήγει η εγγύηση κάθε συσκευής.
 • Να ελέγχει από που έχει αγοραστεί και που έχει πωληθεί.
 • Να παρακολουθεί τα συνοδευτικά έγγραφα της συσκευής όπως πχ. Τεχνικά εγχειρίδια.
 • Να προβάλει στατιστικά στοιχεία αγορών και πωλήσεων για κάθε μάρκα και μοντέλο συσκευής και πλήθος άλλες στατιστικές αναφορές.

 

Προτεινόμενα επιπλέον υποσυστήματα

 • Κινήσεις Συσκευών – Περιοδική Συντήρηση
 • Διαχείριση Ετικετών (Barcode – QR Code)

 

 

 

Case Studies