Το εμπόριο των τροφίμων αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της αγοράς που απαιτεί εξειδίκευση σε θέματα ποιότητας, προδιαγραφών, σημείων και απαιτήσεων ελέγχου διατροφικής αλυσίδας σε όλα τα στάδια του κύκλου παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης και διάθεσης των τελικών προϊόντων.

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων είναι υψηλές, ποικίλες σε έκταση και σε βάθος ανάλογες με την φύση, την δραστηριότητα και τις ιδιαίτερες λειτουργίες της.

Οι εκδόσεις Result Business C.R.M. – E.R.P. ή μεγαλύτερες, εμπλουτισμένες με τα απαραίτητα πρόσθετα υποσυστήματα και περιλαμβάνοντας εξειδικευμένα εργαλεία που τις καθιστούν πληρέστερες και ανταγωνιστικότερες, καλύπτουν πλήρως  τις ανάγκες των επιχειρήσεων του χώρου των τροφίμων.

Τα πρόσθετα υποσυστήματα του Result Business C.R.M. – E.R.P. που υλοποιούν την εξειδίκευση του στον εμπορικό τομέα των τροφίμων είναι η «Διαχείριση Παρτίδων», «Διαχείριση συσκευασίας», «Πρόσθετα Έξοδα» και για συγκεκριμένες αγορές τροφίμων τα ειδικά υποσυστήματα «Αγορά κρέατος, γάλακτος κ.α.».

Τα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν μας δίνουν όλες τις πρόσθετες δυνατότητες που απαιτούνται για την διαχείριση τροφίμων οι οποίες είναι :

 1. Διαχείριση παρτίδων
  1. Παρτίδες αγοράς προϊόντων
  2. Αύξων αριθμός συσκευασίας
  3. Ημερομηνίες παραγωγής – λήξης
  4. Συστατικά προϊόντος
  5. Ιχνηλασιμότητα
  6. Σήμανση προϊόντων (Lot numbers – Barcode – QR Code)
 2. Διαχείριση Συσκευασίας
  1. Τύποι συσκευασίας
  2. Μονάδες μέτρησης συσκευασίας – περιεχομένου
  3. Χωρητικότητα
  4. Διαστάσεις (Μήκος, Πλάτος, Ύψος, Βάρος, Εμβαδόν, Όγκος)
  5. Ειδικές ενδείξεις (Στοιβαζόμενο, Εύθραυστο)
  6. Φωτογραφία συσκευασίας
  7. Τιμοκατάλογοι ειδών ανά συσκευασία
 3. Διαχείριση Πρόσθετων Εξόδων
  1. Πρόσθετα έξοδα ειδών (ποσοστιαίο ή νομισματικό, υπολογιζόμενο επί Αξίας επιβάρυνσης, Ποσότητα Χ αξία επιβάρυνσης, Δεύτερη Ποσότητα Χ αξία επιβάρυνσης, Ποσότητα. Χ Βάρος είδους Χ ποσοστό επιβάρυνσης, Δεύτερη Ποσότητα Χ Όγκος είδους Χ ποσοστό επιβάρυνσης κ.α.
  2. Πρόσθετα έξοδα παραστατικού υπολογιζόμενα όπως και παραπάνω «Πρόσθετα έξοδα ειδών»
 4. Ειδικές διαχειρίσεις Τροφίμων
  1. Διαχείριση Γάλακτος
   1. Παρτίδες αγορών – πωλήσεων (Lot, Barcode, QR Code κ.α.)
   2. Υπόλοιπα παρτίδων
 • Ισοζύγια γάλακτος (ΕΛΓΟ)
 1. Διαχείριση Κρέατος
  1. Παρτίδες αγορών (Κωδικοί ζώου «σφαγείου»)
  2. Παρτίδες πωλήσεων (Lot, Barcode, QR Code κ.α.)
 • Φύρες
 1. Υπόλοιπα παρτίδων
 2. Ισοζύγια κρέατος

 

Οφέλη για την επιχείρηση

Με το  Result Business C.R.M. – E.R.P.  και τα πρόσθετα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν η επιχείρηση εκτός των άλλων δυνατοτήτων της εφαρμογής που περιγράφονται στην ομώνυμη ενότητα  μπορεί :

 • Να παρέχει όποτε χρειαστεί πλήρη ιχνηλασιμότητα των εμπορευμάτων.
 • Να παρακολουθεί συνεχώς υπόλοιπα ειδών ανά παρτίδα και αναλυτικά.
 • Να διαμορφώνει αυτόματα αριθμούς συσκευασίας.
 • Γενικότερα, η χρήση των παραπάνω υποσυστημάτων επηρεάζει και διαμορφώνει πλήθος αναφορών της εφαρμογής έτσι ώστε αυτές να συμπεριλαμβάνουν τους κωδικούς παρτίδων (Lot Numbers), ημερομηνίες παραγωγής- λήξης κ.α..
 • Να δημιουργεί αυτόματα τα ισοζύγια για τις εκάστοτε ελεγκτικές αρχές.

 

Προτεινόμενα επιπλέον υποσυστήματα

 • Διαχείριση Κρέατος
 • Διαχείριση Γάλακτος
 • Διαχείριση Παραγωγής
 • Διαχείριση Ετικετών (Barcode – QR Code)

 

Case Studies