Οι Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης του πληροφοριακού συστήματος έχουν ως κύριο αντικειμενικό σκοπό την προσαρμογή του στις επιχειρηματικές λειτουργίες και εξειδικευμένες ανάγκες σας. Συμβάλλουν  στην απόδοση της επένδυσης και στην ανταγωνιστική λειτουργία της επιχείρησης σας.

Οι υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης περιλαμβάνουν την αρχική εγκατάσταση του λογισμικού, ρυθμίσεις και δικαιώματα σε κάθε θέση εργασίας, παραμετροποίηση λειτουργιών και επιχειρησιακών διαδικασιών, ρυθμίσεων φορμών, εργαλείων, αναφορών & εκτυπώσεων και μεταφορά δεδομένων από προηγούμενα συστήματα και εφαρμογές.

Το σύστημα εγκαθίστανται με προρυθμισμένες επιχειρηματικές λειτουργίες που ενσωματώνουν ανάλογα με την δραστηριότητα και τον κλάδο σας την αντίστοιχη εμπειρία και πρακτική.

Τα συστήματα της Dynasoft υποστηρίζουν την Διασύνδεση με άλλα συστήματα της επιχείρησης όπως λογισμικό τηλεφωνικών κέντρων, ιστοσελίδες και άλλες εφαρμογές και δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις.