Οι απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα των Εισαγωγών – Εξαγωγών είναι υψηλές γιατί πρέπει να διαχειρίζεται στο εμπορικό της τμήμα, εκτός των τιμολογιακών πολιτικών αγορών και πωλήσεων, συναλλαγματικές ισοτιμίες, έξοδα εισαγωγών, φόρους, τραπεζικές συναλλαγές και άλλες παραμέτρους.

Οι εκδόσεις Result Business C.R.M. – E.R.P. ή μεγαλύτερες, εμπλουτισμένες με τα απαραίτητα πρόσθετα υποσυστήματα και περιλαμβάνοντας εξειδικευμένα εργαλεία που τις καθιστούν πληρέστερες και ανταγωνιστικότερες, καλύπτουν πλήρως  τις ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου Εισαγωγών – Εξαγωγών.

Τα πρόσθετα υποσυστήματα του Result Business C.R.M. – E.R.P. που υλοποιούν την εξειδίκευση του στον τομέα των Εισαγωγών – Εξαγωγών είναι η «Διαχείριση Πολλαπλών Νομισμάτων», η «Διαχείριση Εισαγωγών – Εξαγωγών», και η «Διαχείριση Πρόσθετων Εξόδων».

Τα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν μας δίνουν όλες τις πρόσθετες δυνατότητες που απαιτούνται για την διαχείριση μιας εισαγωγής οι οποίες είναι :

 1. Διαχείριση ξένου νομίσματος
  1. Αυτόματη επιλογή ισοτιμίας με αναζήτηση από (European Central Bank, Google exchange rate, Open Source Exchange Rates ή Yahoo finance)
  2. Αποθήκευση ισοτιμίας ημέρας
  3. Ταυτόχρονη προβολή τιμών σε euro(Default) και επιλεγμένο νόμισμα
 2. Διαχείριση φακέλου εισαγωγής
  1. Χώρα προέλευσης
  2. Νόμισμα Ισοτιμία
  3. Τράπεζα διαμεσολάβησης
  4. Τρόπος μεταφοράς
  5. Παραμετρικά παραστατικά εξόδων (Μεταφορικά, Αμοιβές εκτελωνιστή, CIF-FOB, Τράπεζα, Αποθήκευτρα κλπ)
  6. Κοστολόγηση ειδών
   1. Ανάλυση εξόδων ειδών παραστατικού που επιμερίζονται ανά Ποσότητα, Αξία, Όγκο, Βάρος, Πλασματική αξία)
   2. Είδη παραστατικού που επιμερίζονται έξοδα
   3. Είδη παραστατικού που δεν επιμερίζονται έξοδα
   4. Είδη παραστατικού που είναι έξοδα και επιμερίζονται στα υπόλοιπα είδη πχ (Παλέτες)
   5. Πρόσθετα έξοδα παραστατικού
   6. Παραστατικά εξόδων που επιμερίζονται στα είδη των παραστατικών αγοράς με υπολογισμό καθαρής αξίας, ΦΠΑ, συνολικής αξίας και επιμερίζονται ανά Ποσότητα, Αξία, Όγκο, Βάρος, Πλασματική αξία είδους.
 3. Αυτόματος τρόπος δημιουργίας όλων των παραστατικών από πρότυπα φακέλων.
 4. Διαχείριση πρόσθετων εξόδων
  1.  Πρόσθετα έξοδα ειδών (ποσοστιαίο ή νομισματικό, υπολογιζόμενο επί Αξίας επιβάρυνσης, Ποσότητα Χ αξία επιβάρυνσης, Δεύτερη Ποσότητα Χ αξία επιβάρυνσης, Ποσότητα. Χ Βάρος είδους Χ ποσοστό επιβάρυνσης, Δεύτερη Ποσότητα Χ Όγκος είδους Χ ποσοστό επιβάρυνσης και άλλους τρόπους υπολογισμού)
  2. Πρόσθετα έξοδα παραστατικού υπολογιζόμενα όπως και παραπάνω «Πρόσθετα έξοδα ειδών»

 

Οφέλη για την επιχείρηση

Με το  Result Business C.R.M. – E.R.P.  και τα πρόσθετα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν η επιχείρηση εκτός των άλλων δυνατοτήτων της εφαρμογής που περιγράφονται στην ομώνυμη ενότητα  μπορεί :

 • Να ελέγχει τις εισαγωγές της και το κόστος τους.
 • Να κοστολογεί τα εισαγόμενα είδη.
 • Να διαμορφώνει αυτόματα τιμές πώλησης βάση ποσοστών κέρδους
 • Να τυπώνει εκτός των άλλων αναφορές για
  • Κέρδος ανά είδος (με κόστος εισαγωγής)
  • Κέρδος ανά πελάτη (με κόστος εισαγωγής)
  • Κέρδος ανά παραστατικό
  • Έξοδα ανά κατηγορία (Δασμοί, Μεταφορικά, Ασφάλιστρα, Κόστος Τραπεζών και άλλα).
 • Να διαμορφώνει έξοδα στις πωλήσεις προς είσπραξη όπως μεταφορικά ή άλλα τα οποία να επηρεάζουν ή να συμπεριλαμβάνονται στις αξίες των ειδών.
 • Γενικότερα η χρήση των παραπάνω υποσυστημάτων επηρεάζει και διαμορφώνει πλήθος αναφορών της εφαρμογής έτσι ώστε αυτές να συμπεριλαμβάνουν το πραγματικό κόστος και όχι το κόστος χωρίς έξοδα.
 • Να δημιουργεί αυτόματα και να αποστέλλει το αρχείο “Intrastat” στην «Ελληνική Στατιστική Αρχή»
 • Ενημέρωση λογαριασμών εξόδων Λογιστικής από κωδικούς εξόδων εισαγωγής

 

Προτεινόμενα επιπλέον υποσυστήματα

 • Εμπορική Πολιτική (Εμπορικές Συμφωνίες)
 • Διαχείριση Αθροιστών
 • Διαχείριση Ετικετών (Barcode – QR Code)

 

Case Studies

 

 

 

Screenshot