Η σύγχρονη επιχείρηση προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της, είναι απαραίτητο να αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους του μηχανογραφικού της συστήματος και αυτό επιτυγχάνεται με επαρκώς εκπαιδευμένα στελέχη που εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν τις δυνατότητες και λειτουργίες του συστήματος. 

Η Dynasoft προσφέρει στην επιχείρηση σας Υπηρεσίες Εκπαίδευσης αρχικά στην εγκατάσταση των εφαρμογών.

Επιπλέον, μετέπειτα παρέχει συνεχή εκπαίδευση ατομική ή ομαδική και υποστήριξη κατά την παραγωγική και επιχειρησιακή λειτουργία των εφαρμογών.

Η εκπαίδευση μπορεί να κλιμακωθεί σε επίπεδο χειρισμού ανάλογα με τις λειτουργίες που καλείται να εκτελέσει ο χρήστης αλλά και βάσει του επιπέδου γνώσης και εμπειρίας των χρηστών.

Σε επόμενο επίπεδο, παρέχεται εκπαίδευση χειριστών που αξιοποιούν ανώτερες διαχειριστικές ή άλλες μικρότερου βαθμού παραμετρικές λειτουργίες των εφαρμογών.

Τέλος παρέχεται εκπαίδευση σε τεχνικό επίπεδο που αφορά στελέχη πληροφορικής (IT users), που εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν παραμετρικές λειτουργίες και δυνατότητες, αναπτύσσουν αναφορές (Reports) και επεμβαίνουν στα δυναμικά πεδία των εφαρμογών.