Παραγωγή – Μεταποίηση

BIO CRETAN OLIVE OIL LTD
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση Παραγωγής, Παρτίδες Ιχνηλασιμότητα, Διαχείριση Εισαγωγών – Εξαγωγών, Διαχείριση πρόσθετων εξόδων, Γενική Λογιστική, Ετικέτες Barcode QRCode, Εμπορικές πολιτικές).

ΜΡΑΧΙΜΟ Α.Ε
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση Παραγωγής, Παρτίδες Ιχνηλασιμότητα, Ετικέτες Barcode QRCode, Εμπορικές πολιτικές).

Τυροκομία Νάξου
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση Παραγωγής, Παρτίδες Ιχνηλασιμότητα, Ετικέτες Barcode QRCode, Εμπορικές πολιτικές, Γενική Λογιστική, Διαχείριση πρόσθετων εξόδών ειδών).

ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Παρτίδες Ιχνηλασιμότητα).

Κωνσταντίνος Χουλάκης
Result Business C.R.M. – E.R.P.

Ζ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Παρτίδες Ιχνηλασιμότητα)
Υπηρεσίες

ΠΙΝΙΡΤΖΗΣ ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ Ο Ε
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση Συσκευών, Διαχείριση Service, Ετικέτες Barcode QRCode ).

INTERBIT
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση Συσκευών, Διαχείριση Service, Διαχείριση SMS, Ετικέτες Barcode QRCode, 3CX VOIP PBX embedded, Result Mobile Android)

DRASIS ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Ετικέτες Barcode QRCode, Result Mobile Android ).

EYE WIDE L.T.D.
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Πρόσθετα Αρχεία, Πρόσθετα Πεδία, Ετικέτες Barcode QRCode).
Βιομηχανία Βιοτεχνία

Δ.ΜΕΓΡΕΜΗΣ-Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Ο.Ε
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση Βιομηχανικού πλυντηρίου, Εμπορικές πολιτικές, Τιμές ειδών ανα διεύθυνση προσώπου, Διαχείριση SMS, Result Mobile Android ).

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση Βιομηχανικού πλυντηρίου, Διαχείριση Παραγωγής Βιομηχανικού πλυντηρίου, zbd Electronic Labels connect, Γέφυρα με Λογιστική ).
Άλλες Επιχειρήσεις

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΦΟΙ ο.ε.
Result Business C.R.M. – E.R.P.
DRS Ταμεία (11) σε 5 καταστήματα
Υποσυστήματα (Retail System Sever (DRSVR), Loyalty Card).


Ζάχαρης Α.Ε.
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση εγγυοδοσίας, Εμπορικές πολιτικές, Γενική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων λογιστική, Πιστωτική πολιτική, Διαχείριση Εισαγωγών – Εξαγωγών, Διαχείριση Πωλητών).

ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ NUTS
DRS Ταμεία (2) σε 2 καταστήματα
Υποσυστήματα (Retail System Server (DRSVR)) Γεφυρα με E.R.P. και Site.

Result Business C.R.M. – E.R.P.


ΝΤΑΝΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Εμπορικές πολιτικές, 3CX VOIP PBX embedded, Result Mobile Android ).

PILI ETHNIC FOODS
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση Εισαγωγών – Εξαγωγών, Διαχείριση πρόσθετων εξόδων, Γενική Λογιστική, 3CX VOIP PBX embedded, Ετικέτες Barcode QRCode ).

ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Εμπορικές πολιτικές, Τιμές ειδών ανα διεύθυνση προσώπου, Γέφυρα με Λογιστική, Διαχείριση Πωλητών, Ετικέτες Barcode QRCode, Result Mobile Android ).

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (SMS Management).


SECURITA´S GROUP ASTERION INTERNAT LTD
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα

ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση Συσκευών ).

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Result Base C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Γέφυρα Εσοδα – Έξοδα).

Cargo Interland (Διεθνής μεταφορές)
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Πρόσθετα στοιχεία παραστατικών, Ετικέτες Barcode QRCode).


ΑΔΑΜΑΚΗΣ Ν & Γ Ο.Ε.
Result Business C.R.M. - E.R.P.
Υποσυστήματα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε & ΣΙΑ ΟΕ
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση Συσκευών, Ετικέτες Barcode QRCode)

FOTOPLANO
Result Business C.R.M. – E.R.P.
Υποσυστήματα (Διαχείριση Εκδηλώσεων, Πρόσθετα στοιχεία παραστατικών)