Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης, στη συνεδριαση του της 15/6/2018, ενέκρινε την τεχνοοικονομική προσφορά μηχανογράφησης κρεοπωλείων που μας υποβάλατε στις 25/4/2018 και σας επιτρέπουμε να την επικοινωνείτε στα μέλη μας.
Categories: Νέα

Dynasoft

Σχεδίαση και Παραγωγή Λογισμικού