Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η επιδότηση αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης για υφιστάμενες καθώς για τις υπό σύσταση – νέες επιχειρήσεις. Τα προγράμματα  επιδότησης παρέχουν χρηματοδότηση της επιχειρηματικής σας ιδέας, με ποσοστά ενίσχυσης έως και 100%

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την σύνταξη υποβολή και υλοποίηση εφαρμογής επιχειρηματικών σχεδίων, σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις που αφορούν στη δημιουργία, μετεγκατάσταση, ανακαίνιση, εκσυγχρονισμό, εξωστρέφεια και ανάπτυξη  των επιχειρήσεων.

Οι τεχνικοοικονομικές μελέτες συντάσσονται ώστε να καλύψουν τόσο παρούσες όσο και μελλοντικές ανάγκες με βάση τις προβλέψεις της επιχείρησης και τις εισηγήσεις μας.

Η ένταξη σας στην βάση δεδομένων της Dynasoft, ως δυνητικών δικαιούχων επιδότησης του επενδυτικού σας σχεδίου, σας  παρέχει έγκαιρη ειδοποίηση για την ενεργοποίηση δράσεων που άπτονται των αναγκών σας.

Το τμήμα έργων επιδοτούμενων προγραμμάτων της Dynasoft καταθέτει οικονομοτεχνικές μελέτες τις οποίες εντάσσει σε διάφορες δράσεις για κάθε σημείο της Ελλάδας, όπως  σε περιοχές Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), σε περιοχές Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.), είτε σε περιοχές LEADER+. Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι ένα ακόμα εργαλείο για να χρηματοδοτηθεί και να επιδοτηθεί το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης σας.  

Τι προσφέρουμε:

 • Καταγράφουμε τις ανάγκες σας
 • Αναζητάμε το κατάλληλο για εσάς πρόγραμμα
 • Ενεργούμε προέλεγχο και γνωμοδότηση χωρίς κόστος
 • Συγκεντρώνουμε και ελέγχουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Σας υποστηρίζουμε στην συλλογή και έλεγχο των προσφορών
 • Εκπονούμε την τεχνικοοικονομική μελέτη
 • Τεκμηριώνουμε το επενδυτικό σας σχέδιο
 • Υποβάλουμε ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ το επενδυτικό σχέδιο και το τηρούμε σε φυσικό αρχείο
 • Εκτιμούμε την βαθμολογία της αξιολογούμενης πρότασης
 • Καθοδηγούμε στην υλοποίηση της εγκεκριμένης πρότασης
 • Υποστηρίζουμε στην διαδικασία ηλεκτρονικού και φυσικού ελέγχου
 • Υποβάλουμε και επιβλέπουμε αιτήματα καταβολής ενίσχυσης, προκαταβολής κ.α

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος και θα σας καλέσουμε άμεσα: