• Η διαχείριση Επισκευών Οχημάτων (Service) είναι ένας τομέας που απαιτεί  επιμελώς σχεδιασμένο και άρτια υλοποιημένο μηχανογραφικό σύστημα.

   Το Result Business C.R.M. – E.R.P. διαθέτει μια σειρά από δυνατότητες και υποσυστήματα που υλοποιούν της διαδικασίες τις εμπορικής παρακολούθησης των οχημάτων αλλά και της διαχείρισης των εργασιών (περιοδικών και έκτακτων ) καθώς και των επισκευών τους.

    Τα υποσυστήματα που εξειδικεύουν το Result Business C.R.M. – E.R.P. στη διαχείριση των οχημάτων και των υπηρεσιών συντήρησης αυτών είναι το «Έκθεση Οχημάτων» και «Επισκευές Οχημάτων (Service)».

   Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο τις εκθέσεις οχημάτων, τα συνεργεία επισκευών, τα φανοποιεία, αλλά και σε κάθετες μονάδες (Έκθεση – Συνεργείο – Ανταλλακτικά).

   Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι δυνατότητες του Result Business C.R.M. – E.R.P. που αφορούν στη διαχείριση των επισκευών και συντηρήσεων των οχημάτων.

    Όσο αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έκθεση οχημάτων δηλαδή την εμπορική διαχείριση οχημάτων όπως αγορές, πωλήσεις, αριθμούς πλαισίων, μηχανών, αριθμών κυκλοφορίας κ.α. δείτε το αντίστοιχο υποσύστημα Έκθεση Οχημάτων στις λύσεις για εμπορικές επιχειρήσεις.
   Με τα πρόσθετα υποσυστήματα του Result Business C.R.M. – E.R.P. «Έκθεση Οχημάτων» και «Επισκευές Οχημάτων (Service)», η εφαρμογή μπορεί να παρακολουθεί το service των οχημάτων με τις παρακάτω δυνατότητες:

   1. Κίνηση Επισκευής – Συντήρησης
    • Παρακολούθηση αριθμών πλαισίου, κινητήρα και κυκλοφορίας οχήματος.
    • Ημερομηνίες (περιοδικής συντήρησης, έναρξης εργασίας, προβλεπόμενης λήξης και λήξη εργασίας).
    • Αναφορά του πελάτη για βλάβη.
    • Ανταλλακτικά και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εργασία.
    • Κατάσταση και σχόλια κατάστασης της εργασίας.
    • Πολλαπλές φωτογραφίες οχήματος ανά κίνηση επισκευής – συντήρησης.
    • Τεχνικοί (Επικοινωνίας, Αποκατάστασης και τεχνικός Υπεύθυνος).
    • Προϋπολογισμός χρόνου αποκατάστασης, τελικός χρόνος, χρέωση κίνησης.
    • Χρόνος απασχόλησης για κάθε εργασία και τεχνικό ξεχωριστά.
    • Έγγραφα που συνοδεύουν τη όχημα όπως πχ. (Τεχνικά εγχειρίδια).
    • Αυτόματη δημιουργία κίνησης επισκευής από παραστατικά πώλησης.
    • Αυτόματη δημιουργία παραστατικού πώλησης και παροχής υπηρεσιών από κίνηση επισκευής – συντήρησης.
   1. Ημερολόγια CRM
    • Προγραμματισμός Εντολών – Ενεργειών.
    • Προγραμματισμός Περιοδικών Συντηρήσεων.
    • Κίνηση οχήματος από Εντολή – Ενέργεια.
    • Τιμολόγηση Εντολών – Ενεργειών.
    • Ομαδική τιμολόγηση Εντολών – Ενεργειών και με συγκέντρωση.
    • Αποστολή στοιχείων ημερολογίου στο Office.
    • Αποστολή στοιχείων εντολών – ενεργειών στο κινητό του τεχνικού.

    

   Οφέλη για την επιχείρηση

    

   Με το Result Business C.R.M. – E.R.P. και το πρόσθετο υποσύστημα «Επισκευές Οχημάτων (Service)» η επιχείρηση μπορεί :

   • Να ελέγχει όλες τις διαδικασίες διεκπεραίωσης Εντολών – Ενεργειών που αφορούν βλάβες ή περιοδικές συντηρήσεις οχημάτων.
   • Να προβάλει ή εκτυπώνει καρτέλες με κινήσεις οχημάτων και να τις αποστέλλει αυτόματα στους πελάτες της.
   • Να δρομολογεί τις κινήσεις των τεχνικών της επιχείρησης.
   • Να προβάλει ειδοποιήσεις για μελλοντικές προγραμματισμένες εργασίες επισκευής – συντήρησης.
   • Να προβάλει ή εκτυπώνει αναφορές για συσκευές πελατών της όπως περιοδικές κινήσεις, καρτέλα συσκευής, ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, εργασίες τεχνικών, κ.α.

  Προτεινόμενα επιπλέον υποσυστήματα

  • Διαχείριση Ετικετών (Barcode – QR Code)
   Πρόσθετες επιλογές κινήσεων