Οι επισκευές συσκευών (after sales service) είναι ένας τομέας που απαιτεί ολοκληρωμένη και επιμελώς σχεδιασμένη μηχανογραφική υποδομή.

Η παρακολούθηση των συσκευών με Serial Number, η παρακολούθηση της περιοδικής ή έκτακτης συντήρησης τους καθώς και των προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών και επισκευών τους σχεδιάζονται ώστε να αξιοποιούν τις λειτουργίες της επιχείρησης, να εξοικονομούν χρόνο στο προσωπικό και στις διαχειριστικές διαδικασίες, να προλαμβάνουν τα σφάλματα και να βελτιώνουν την τεχνική εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ικανοποίηση του πελάτη.

Το Result Business C.R.M. – E.R.P.  διαθέτει μια σειρά από δυνατότητες και υποσυστήματα που υλοποιούν τις διαδικασίες της εμπορικής παρακολούθησης των συσκευών αλλά και της διαχείρισης των εργασιών (περιοδικών και έκτακτων ).

Τα υποσυστήματα που εξειδικεύουν το Result Business C.R.M. – E.R.P.  στη διαχείριση  των συσκευών και των υπηρεσιών συντήρησης αυτών είναι το «Συσκευές (Serial Number)» και το «Επισκευές Συσκευών (Service)».

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο τις επισκευές ή συντηρήσεις συσκευών όπως (ηλεκτρικές συσκευές, ψυγεία, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, υπολογιστές, ηλιακά συστήματα, πυροσβεστήρες, αντλίες, φίλτρα κ.α.)

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι δυνατότητες του Result Business C.R.M. – E.R.P. που αφορούν στη διαχείριση των επισκευών και συντηρήσεων των συσκευών, όσο αφορά αγορές, πωλήσεις, εγγυήσεις και αριθμούς σειράς συσκευών και γενικότερα την εμπορική διαχείριση των συσκευών.

Δείτε το αντίστοιχο υποσύστημα Διαχείριση Συσκευών στις λύσεις για εμπορικές επιχειρήσεις.

Με το πρόσθετο υποσύστημα του Result Business C.R.M. – E.R.P. «Επισκευές Συσκευών», η εφαρμογή μπορεί να παρακολουθεί το service των συσκευών με τις παρακάτω δυνατότητες:

 1. Κίνηση Συσκευής
  • Παρακολούθηση αριθμών σειράς συσκευών (Serial Number) κατά την επισκευή – συντήρηση.
  • Ημερομηνίες (περιοδικής συντήρησης, έναρξης εργασίας, προβλεπόμενης λήξης και λήξη εργασίας).
  • Αναφορά του πελάτη.
  • Διεύθυνση και σημείο εγκατάστασης της συσκευής.
  • Ανταλλακτικά και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εργασία.
  • Κατάσταση και σχόλια κατάστασης της εργασίας.
  • Πολλαπλές φωτογραφίες συσκευής ανά κίνηση επισκευής – συντήρησης.
  • Τεχνικοί (Επικοινωνίας, Αποκατάστασης και τεχνικός Υπεύθυνος).
  • Προϋπολογισμός χρόνου αποκατάστασης, τελικός χρόνος, χρέωση κίνησης.
  • Έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή όπως πχ. (Τεχνικά εγχειρίδια).
  • Ομαδική επεξεργασία κινήσεων συσκευών (Ομαδική Τιμολόγηση και με συγκέντρωση).
 2. Ημερολόγια CRM
  • Προγραμματισμός Εντολών – Ενεργειών.
  • Προγραμματισμός περιοδικών συντηρήσεων.
  • Κίνηση συσκευής από Εντολή –  σε Ενέργεια.
  • Τιμολόγηση Εντολών – Ενεργειών.
  • Ομαδική τιμολόγηση Εντολών – Ενεργειών και με συγκέντρωση.
  • Αποστολή στοιχείων ημερολογίου στο Office.
  • Αποστολή στοιχείων Εντολών – Ενεργειών στο κινητό του τεχνικού.
 3. Διαχείριση κινητών συσκευών τεχνικών (Απαιτεί Result Fleet Management)
  • Αποστολή και λήψη (συγχρονισμός) επαφών , ενεργειών, συσκευών κ.α. από και προς τις κινητές (Mobile) συσκευές των τεχνικών.
  • Online σύνδεση με τις κινητές συσκευές των τεχνικών μέσω 4G, Wi-Fi ή άλλη σύνδεση.
  • Δυνατότητα καταγραφής σημείου και ώρας έναρξης εργασίας από τις κινητές συσκευές.
  • Δυνατότητα καταγραφής πορείας και σημείων διέλευσης των τεχνικών από τις κινητές συσκευές τους (Απαιτεί Result Fleet Management και συσκευές με GPS).
  • Καταγραφή συνθηκών βλάβης – εργασίας από κινητή συσκευή τεχνικού
  • Αποστολή άμεσα αλλαγών καταστάσεων εργασίας.

Οφέλη για την επιχείρηση

Με το  Result Business C.R.M. – E.R.P.  και το πρόσθετο υποσύστημα «Επισκευές Συσκευών (Service)» η επιχείρηση μπορεί :

 • Να ελέγχει όλες τις διαδικασίες διεκπεραίωσης Εντολών – Ενεργειών που αφορούν βλάβες ή περιοδικές συντηρήσεις συσκευών.
 • Να προβάλει ή εκτυπώνει καρτέλες με κινήσεις συσκευών και να τις αποστέλλει αυτόματα στους πελάτες της.
 • Να δρομολογεί τις κινήσεις των τεχνικών της επιχείρησης.
 • Να βλέπει που παρακολουθεί στο χάρτη οι τεχνικοί της και να αντλεί στοιχεία online από τα κινητά (Mobile) τερματικά τους. (Απαιτεί Result Fleet Management)
 • Να προβάλει ή εκτυπώνει αναφορές για συσκευές πελατών της όπως περιοδικές κινήσεις, καρτέλα συσκευής, ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, εργασίες τεχνικών, κ.α.

Προτεινόμενα επιπλέον υποσυστήματα

 • Διαχείριση Ετικετών (Barcode – QR Code)
 • Result Voip Embedded

Case Studies