Η απόφαση Α.1138 της ΑΑΔΕ για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία στο Φ.Ε.Κ., (Αρ. Φύλλου 2470, 22/06/2020)

Μετά την σύνδεση ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών που αποστέλλουν τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών στην ΑΑΔΕ σειρά παίρνει με την δημοσίευση του ΦΕΚ 2470 για τα ηλεκτρονικά βιβλία (myData) η αποστολή και των εσόδων – εξόδων των επιχειρήσεων η οποία θα είναι υποχρεωτική από 1-10-2020.

 


Dynasoft

Σχεδίαση και Παραγωγή Λογισμικού