Το Butcher Shop – DRS αποτελεί την ιδανική και τεχνολογικά άρτια εφαρμογή λογισμικού με προηγμένες λειτουργίες, που εξυπηρετεί μηχανογραφικά τις εξειδικευμένες, διαχειριστικές και λειτουργικές ανάγκες των σύγχρονων κρεοπωλείων.

Ολοκληρωμένη διαχείριση πωλήσεων.

Ασφαλής & Εύχρηστη Λειτουργία με Η/Υ, Οθόνη αφής & αναγνώστη Barcode

Διαχείριση Ομάδων ειδών με δημιουργία πλήκτρων αφής για απλή και ευέλικτη λειτουργία.

Επιλογή των εμφανιζόμενων πεδίων στην τιμολόγηση αλλά και εκείνων στην εκτύπωση των τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής.

Προσαρμογή της εφαρμογής και των επιμέρους πεδίων της με Drag & Drop λειτουργίες στην φόρμα των κινήσεων και στα πλήκτρα ομάδων & ειδών.

Ευχέρεια παραμετρικού σχεδιασμού και εμφάνισης της εφαρμογής, με πλήθος επιλογών στα χρώματα όλης της εφαρμογής, καθώς και στα χρώματα, το μέγεθος και το σχήμα των  πλήκτρων των ομάδων ειδών – ειδών.

Βασικά Χαρακτηριστικά & Δυνατότητες Συστήματος:

 • Έκδοση Παραστατικών, Τιμολογίων & Αποδείξεων όπου αναγράφεται: (Το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής, το βάρος, η τιμή μονάδας και η αξία)
 • Δυνατότητα έκδοσης μηνιαίας αναφοράς των πωληθέντων ειδών (όπως καθορίζεται από το 4492/2017 και την ΚΥΑ1384/41923/28.03.2018 )
 • Διαχείριση Πωλήσεων – Παραγγελίες Πελατών – Κλείσιμο Ταμείου ή Βάρδιας
 • Αναμονή πελάτη, Ρέστα Πελάτη – Άμεσος υπολογισμός, Αριθμομηχανή
 • Επιλογή πώλησης ειδών με σάρωση κωδικού barcode ή από την οθόνη αφής
 • Αλλαγή ή εισαγωγή τιμής είδους κατά την έκδοση των παραστατικών
 • Καρτέλες Πελατών – Εισπράξεις – Υπόλοιπα
 • Διαχείριση Αποθήκης – Αρχείο Ειδών – Υπόλοιπα – Απογραφές Ειδών
 • Σύνδεση με Ταμειακές, Φορολογικούς Μηχανισμούς
 • Υποστήριξη POS πληρωμών – Μικτές Πληρωμές
 • Επικοινωνία με όλες τις Ζυγαριές ετικέτας κρεοπωλείων
 • Έκδοση Ημερήσιων Αναφορών Ζ , Ανάλυση ανά κατηγορία ΦΠΑ
 • Αναφορές Πωλήσεων αναλυτικές ανά Είδος, Προέλευση, Κατηγορία, ΦΠΑ, Παραστατικό, Πελάτη, & Περίοδο κ.α

Επιπλέον δυνατότητες με πρόσθετα υποσυστήματα

 • Διαχείριση Εκτυπώσεων Ετικετών & Κωδικών BARCODE
 • LOYALTY CARD: Διαχείριση Εκπτώσεων & Δώρων Αφοσιωμένων πελατών

 

Συνδεσιμότητα με Result CRMERP για:

 • Ενιαία εμπορική διαχείριση
 • Ισοζύγια κρέατος κατά ELGO ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΟΓΑΚ) – υποβολή στοιχείων ΑΡΤΕΜΙΣ
 • Παρτίδες – Ιχνηλασιμότητα

 

Οφέλη για την επιχείρηση

Με το  Butcher ShopDRS και τα πρόσθετα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν το σύγχρονο κρεοπωλείο μπορεί :

 • Να εκδίδει παραστατικά, τιμολόγια και αποδείξεις λιανικής σύμφωνα με την νέα νομοθεσία
 • Η έκδοση να γίνεται με ταχύτητα, με ακρίβεια και χωρίς χειριστικά λάθη.
 • Να καταχωρεί παραγγελίες προς εκτέλεση.
 • Να λαμβάνει πληροφορίες πωλήσεων αναλυτικές, συγκεντρωτικές, ανά είδος και προέλευση ζώου.
 • Να ελέγχει και να επιβεβαιώνει τις πωλήσεις με το Ζ- ζυγιστικών.
 • Να εκδίδει μηνιαία αναφορά πωληθέντων ειδών σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία
 • Να θέτει σε αναμονή πελάτη για ταχύτερη εξυπηρέτηση.
 • Να δέχεται πληρωμές με POS και μικτές πληρωμές.
 • Να παρέχει εκπτώσεις και δωροκάρτες σε αφοσιωμένους πελάτες.
 • Να εκτυπώνει ετικέτες barcode για διάφορα μη τυποποιημένα είδη.

ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ (σε σύνδεση με Result ERP):

 • Να παρακολουθεί αγορές – προμηθευτές.
 • Να επιβεβαιώνει υπόλοιπα μη πωληθέντα είδη και φύρες.
 • Να παρακολουθεί ισοζύγια κρέατος κατά ELGO ΔΗΜΗΤΡΑ και να τα υποβάλει στο ΑΡΤΕΜΙΣ
 • Να διαχειρίζεται παρτίδες κρέατος στις αγορές και πωλήσεις
 • Να παρακολουθεί Ιχνηλασιμότητα ειδών.

Screenshot


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης, στη συνεδριαση του της 15/6/2018, ενέκρινε την τεχνοοικονομική προσφορά μηχανογράφησης κρεοπωλείων που μας υποβάλατε στις 25/4/2018 και σας επιτρέπουμε να την επικοινωνείτε στα μέλη μας.