Νέα έκδοση Result C.R.M. – E.R.P.

Η τελευταία έκδοση (2.0.1.25) του Result της Dynasoft χαρακτηρίζεται από πλήθος νέων δυνατοτήτων και πρόσθετων υπομονάδων.