Πολιτική Απορρήτου & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της Dynasoft

Στην Dynasoft η προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών και Δεδομένων είναι πρωταρχικός μας στόχος και συνεχής έννοια, εναρμονισμένες με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και Οδηγία (EE) 2016/680 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, περί προστασίας δεδομένων (GDPR).

Ο σεβασμός των πελατών μας και η μέριμνα για προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο αποτελούν ζητήματα εξαιρετικής σημασίας.

Υλοποιούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σε οργανωτικό, διαχειριστικό επίπεδο και παίρνουμε όλα τα δυνατά τεχνικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων, ώστε να εξασφαλιστούν αποτελεσματικά τα δεδομένα χρηστών, πελατών και συνεργατών μας.

Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικές είναι οι προσωπικές σας πληροφορίες και για αυτό τον λόγο επιδιώκουμε να τις επεξεργαζόμαστε με ιδιαίτερη επιμέλεια.

Στην Dynasoft επιδίωξη μας είναι η συνεχής σας ενημέρωση για την χρήση και σύννομη κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών πάντα με την σύμφωνη γνώμη σας.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου – Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί για την Dynasoft κανόνα πλαισίου για τα δικαιώματα του ατόμου και την προστασία των δεδομένων του και περιγράφει πώς διαχειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα «Προσωπικά δεδομένα» του ατόμου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την παρούσα ιστοσελίδα www.dynasoft.gr

Επίσης η παρούσα δήλωση ισχύει για κάθε web, online και/ ή offline εφαρμογή λογισμικού μας και προωθητική μας ενέργεια ή των συνεργατών μας και ανεξάρτητα τερματικού σταθμού, συσκευής και χρήσης των εφαρμογών αυτών καθώς και για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία μας ή λειτουργία που συνδέεται με τις εφαρμογές μας.

Πότε ισχύει η παρούσα Δήλωση Απορρήτου;

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για όσα Προσωπικά Δεδομένα σας κοινοποιείτε στην Dynasoft ή όποια προέρχονται από Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies ή άλλες τεχνολογίες διαδικτυακής παρακολούθησης που τυχόν έχετε αποδεχθεί κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.

Ελεγκτής Δεδομένων

Ο ελεγκτής δεδομένων του https://www.dynasoft.gr/ είναι η Dynasoft IKE, Λεωφόρος Κνωσού 92Α, 71306, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ. 210 3000 209

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ο Ιωάννης Μοτσάκος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Γιατί δίνετε πληροφορίες και Προσωπικά σας Δεδομένα;

Η συγκατάθεσης σας και η παροχή Προσωπικών Δεδομένων σας είναι σε κάθε περίπτωση εθελοντική. Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από αυτή την συγκατάθεσή σας. Πάραυτα, η Dynasoft δεν θα μπορέσει σε κάποιες περιπτώσεις να σας παράσχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εάν δεν έχει συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα, όπως λόγου χάρη να λάβει παραγγελίες σας ή να σας παράσχει προσφορές ή ενημερωτικό υλικό.

Πού γίνεται η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Η Dynasoft συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που δίνετε και τα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτετε εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε την μεταβολή, διόρθωση ή διαγραφή μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και τι ακριβώς πληροφορίες σας τηρούνται από την Dynasoft. Η διαδικασία του αντιστοίχου αιτήματος γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο:

Πρέπει βεβαίως να γνωρίζετε ότι ενδέχεται η Dynasoft να διατηρήσει ορισμένα από τα δεδομένα σας εάν υπάρχει νομική υποχρέωση ή δικαίωμα διατήρησης τους.

Στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε εκείνες τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της, που απαιτούν την διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Έχετε Δικαίωμα Καταγγελίας;

Στην περίπτωση που εκτιμάτε ότι η Dynasoft δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε οποτεδήποτε θελήσετε να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας μας.

Τι Πληροφορίες συλλέγουμε

Η Dynasoft προκειμένου να σας παράσχει την δυνατότητα να γνωρίσετε τα προϊόντα, να σας προσφέρει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες της και στην γνωσιακή της βάση, συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα σας που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής:

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας, όπως τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου σας, άλλες χρήσιμες διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας, όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μας, ή για να σας επιδείξουμε μία εφαρμογή λογισμικού, ή όταν πρόκειται να σας αποστείλουμε ενημερωτικό υλικό, ή/και να περιηγηθείτε την ιστοσελίδα μας όπου απαιτείται ειδική πρόσβαση, ή προκειμένου να λάβετε μία τεχνική ή/και οικονομική προσφορά μας ή ακόμη και να συμμετάσχετε σε μία πραγματική εκδήλωση μας ή στο διαδίκτυο ή σε κοινωνικά δίκτυα.

Πληροφορίες για αποστολή ενημερωτικού newsletter, θα σας ζητήσουμε το email σας που θα χρησιμοποιείται μόνο από τη Dynasoft και δεν θα κοινοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών ή/και συνεργατών μας. Αφού καταχωρήσετε το email σας, θα λάβετε μήνυμα με την συγκατάθεσή σας για την αποστολή του newsletter. Η δήλωση συγκατάθεσής σας θα τηρείται στα αρχεία μας και μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο διακοπής αποστολής newsletter που βρίσκεται στο newsletter.

Αν συμμετάσχετε σε κάποια προωθητική ενέργειά μας ενδέχεται να σας ζητηθούν η ηλικία και το φύλο σας, τα προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας, λοιπά προσωπικά χαρακτηριστικά και την άποψή σας για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας.

Κωδικούς Πρόσβασης και υποδείξεις τους, πληροφορίες εισόδου και δημιουργίας λογαριασμού χρήστη, στοιχεία επαλήθευσης ελέγχου ταυτότητας, για υπηρεσίες demo προϊόντων, υπηρεσίες υποστήριξης, υπηρεσίες αιτημάτων πελατών, εισόδου στην γνωσιακή βάση και άλλες υπηρεσίες μας.

Στοιχεία πληρωμών, όπως πληροφορίες χρεωστικής πιστωτικής κάρτας, τραπεζικών λογαριασμών, άλλες σχετικές πληροφορίες, όταν προμηθεύεστε ένα προϊόν ή σας παράσχουμε μία υπηρεσία μας.

Δεδομένα Χρήσης Προϊόντων ή Υπηρεσιών, που εξυπηρετούν στην υποστήριξη των πελατών μας και δεδομένα που χρησιμεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και βοήθειας στην χρήση των εφαρμογών μας. Δεδομένα Αναφορών σφαλμάτων λογισμικού ή μηχανημάτων, δεδομένα συστήματος και ρυθμίσεων βάσεων δεδομένων και άλλων παραμέτρων λογισμικού και υλικού. Στα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και φωνητικά δεδομένα, καταγραφή οπτικοακουστικών κλήσεων με την συγκατάθεσή σας και άλλες επικοινωνίες. Πληροφορίες διεύθυνσης IP, έκδοσης λειτουργικού συστήματος, και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Πληροφορίες σύνδεσης – όπως χρόνος και διάρκεια χρήσης της Υπηρεσίας, και τυχόν πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες σε cookies.

Πληροφορίες σας από Κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίες κοινωνικές υπηρεσίες δικτύωσης τρίτων όταν συνδέεστε και παρέχετε τις πληροφορίες σας σε αυτά.

Που χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η Dynasoft χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποκλειστικά για τους εξής σκοπούς:

Για αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικού με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε προϊόντα ή υπηρεσίες μας.
Για αποστολή newsletter.
Για παροχή διαφημιστικού ηλεκτρονικού ή μη υλικού.
Για αποστολή προσφορών και προωθητικών ενεργειών.
Για χρήση demo εφαρμογών μας.
Για επιχειρηματικές δραστηριότητες και βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Για εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες μας που απαιτούν κωδικούς πρόσβασης.
Για είσοδο σας στην γνωσιακή μας βάση.
Για παραγγελίες σας, πληρωμές και άλλες τραπεζικές συναλλαγές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Για αποστολή υλικών στην έδρα σας.
Για εγκατάσταση, ρυθμίσεις και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού , προϊόντων μας και άλλων υπηρεσιών μηχανογράφησης.

Χρήση των Cookies

H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και προσωποποιημένη υπηρεσία στους επισκέπτες της, χωρίς να αποθηκεύει κάποιες αναγνωρίσιμες πληροφορίες για αυτούς.

Η χρήση των cookies μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας καθώς και την επισκεψιμότητα των επιμέρους σελίδων της ιστοσελίδας μας με σκοπό την προσαρμογή του περιεχομένου μας στις επιλογές των επισκεπτών και την βελτίωση της δομής και του περιεχομένου μας.

Έτσι, εξασφαλίζουμε καλύτερη πλοήγηση και την βέλτιστη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας, ώστε οι επισκέπτες της να απολαμβάνουν την μέγιστη ωφέλεια κατά την περιήγησή τους.

Εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies, μπορεί να μην αποδεχτείτε την χρήση τους, μέσα από τις ρυθμίσεις του περιηγητή (browser) σας.

Χρήση του παρούσας ιστοσελίδας από παιδιά

Η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για χρήση από πρόσωπα κάτω από 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

Συνδέσεις με άλλους ιστoσελίδες

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει άλλους συνδέσμους που ανακατευθύνουν σε άλλες ξένες ιστοσελίδες. Η Dynasoft δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ξένων ιστοσελίδων και συνεπώς, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες δηλώσεις απορρήτου αυτών.

Διάρκεια διατήρησης και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η Dynasoft διατηρεί και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή με την συγκατάθεσή σας και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου:

μόνο για όσο χρόνο απαιτείται ώστε να ικανοποιήσει τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής ή
μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Dynasoft (όπου η Dynasoft έχει έννομο συμφέρον) ή
μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας.

Εάν απαιτείται από την νομοθεσία και προκειμένου η Dynasoft να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μέχρι την λήξη της περιόδου οποιασδήποτε διεκδίκησης ή έννομης αξίωσης.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Προκειμένου να υπάρχει πάντα μία ενημερωμένη και επικαιροποιημένη σύμφωνα με την νομοθεσία Δήλωση Απορρήτου, η Dynasoft μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Με την είσοδό σας στις υπηρεσίες μας ή με την χρήση τους αποδέχεστε αυτόματα και συμφωνείτε με την εκάστοτε νέα έκδοση Πολιτικής Απορρήτου η οποία και θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.dynasoft.gr

Στο τέλος του κειμένου κάθε νέας έκδοσης θα αναγράφεται η ημερομηνία τροποποίησης και ανανέωσης της.

Ημερομηνία ανανέωσης Πολιτικής Απορρήτου:
24 Δεκεμβρίου 2021