Το χονδρικό εμπόριο των ποτών αποτελεί ιδιαίτερο και εξειδικευμένο τομέα της αγοράς που απαιτεί ειδικούς χειρισμούς , σε νομικό και φορολογικό καθεστώς, εμπορικές λειτουργίες  και απαιτήσεις ελέγχου περιεχομένου και συσκευασίας σε όλα τα στάδια του κύκλου εισαγωγής, εμφιάλωσης, συσκευασίας, προμήθειας, διακίνησης και διάθεσης τους.

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής, εμφιάλωσης, συσκευασίας και/ή  χονδρικής διάθεσης ποτών είναι υψηλές, ποικίλουν σε έκταση και σε βάθος και είναι ανάλογες με την φύση, την δραστηριότητα και τις ιδιαίτερες λειτουργίες της ίδιας της επιχείρησης.

Οι εκδόσεις Result Business C.R.M. – E.R.P. ή μεγαλύτερες, εμπλουτισμένες με τα απαραίτητα πρόσθετα υποσυστήματα και περιλαμβάνοντας εξειδικευμένα εργαλεία που τις καθιστούν πληρέστερες και ανταγωνιστικότερες, καλύπτουν πλήρως  τις ανάγκες των επιχειρήσεων του χώρου των ποτών.

Τα πρόσθετα υποσυστήματα του Result Business C.R.M. – E.R.P. που υλοποιούν την εξειδίκευση του στον εισαγωγικό και εμπορικό τομέα των ποτών είναι η «Διαχείριση Εγγυοδοσίας & Διαχείριση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης»

Τα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν μας δίνουν όλες τις πρόσθετες δυνατότητες που απαιτούνται για την διαχείριση ποτών οι οποίες είναι :

 Η Διαχείριση Εγγυοδοσίας  – Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  (ΕΦΚ), ως υποσύστημα (module) του Result CRM – ERP, διαθέτει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα για να καλύψει  πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων  στον κλάδο της χονδρικής ποτών.  Παρέχει αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης  ειδών, περιεχομένου, κενών – συσκευασιών, διαμόρφωσης τιμών, παρακολούθησης ΕΦΚ, καθορισμού περιθωρίων κέρδους. Η δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαχείρισης εγγυοδοσίας απλουστεύει τις συναλλαγές μεταξύ κεντρικού – υποκαταστημάτων και πελατών, παρακολουθεί αξιόπιστα αγορές και προμηθευτές  και ενισχύει τις ανάγκες πληροφόρησης  της επιχείρησης σε θέματα διαχείρισης κρίσιμα στον κλάδο.

 Δυνατότητες Εγγυοδοσίας

 • Αυτόματη χρέωση των κενών συσκευασίας ώστε να ακολουθούν το είδος.
 • Αυτόματη ή με επιλογή του χειριστή λειτουργία της εγγυοδοσίας με ρύθμιση ανά πελάτη και παραστατικό.
 • Δυνατότητα συγκέντρωσης των κενών με ίδιο κωδικό ανά διαφορετικό περιεχόμενο.
 • Ανάλυση και συγκέντρωση αξίας κενών και ποσότητας συσκευασιών ανά κίνηση και πελάτη. Συγκέντρωση ποσότητας συσκευασιών στα παραστατικά.
 • Πλήθος ρυθμίσεων εμφάνισης της εγγυοδοσίας στις κινήσεις και στα παραστατικά.
 • Διαχείριση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ανά είδος και περιεχόμενο και ανεξάρτητα τιμοκαταλόγου πρόσωπου, τιμολογιακής ή άλλης εμπορικής πολιτικής.

 Άλλες Χρήσιμες  Δυνατότητες :

 • Παρακολούθηση Τιμών Αγορών -Εκπτώσεων & Πιστωτικών Προμηθευτών.
 • Διαμόρφωση Τιμών – Κέρδους – Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι.
 • Παρακολούθηση Πωλήσεων – Υπολοίπων ανά διεύθυνση και υποκατάστημα.
 • Κινήσεις των πωληθέντων ειδών σε Πελάτη ανά Προμηθευτή και χρονική περίοδο.
 • Συνδυαστικές & επαναλαμβανόμενες Εκπτώσεις ανά πελάτη, είδος και επί παραστατικού.
 • Δικαιώματα χειριστών & έλεγχος τιμολόγησης για την αποφυγή χειριστικών λαθών.
 • Διαχείριση Τριγωνικών συναλλαγών.
 • Διαχείριση εγγράφων ενσωματωμένη στα βασικά αρχεία του συστήματος, που επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση αρχείων όπως , προσφορές – προτιμολόγια, έγγραφα εισαγωγών – εξαγωγών, έγγραφα αλληλογραφίας, τεχνικά έντυπα – προδιαγραφές ειδών – μετρήσεις κατά HACCP  κ.α
 • Πληροφοριακές και Οικονομικές Αναφορές και Εκτυπώσεις τους. Δυνατότητα δημιουργίας νέων παραμετρικών αναφορών από τον χρήστη με γραφική απεικόνιση ιστογραμμάτων, όψεων ραβδογραμμάτων και 3D απεικονίσεις.

Οφέλη για την επιχείρηση

 Με το  Result Business C.R.M. – E.R.P.  και τα πρόσθετα υποσυστήματα που προαναφέρθηκαν η επιχείρηση εκτός των άλλων δυνατοτήτων της εφαρμογής που περιγράφονται στην ομώνυμη ενότητα  μπορεί :

 • Να διαχειρίζεται πλήρως την λειτουργία της εγγυοδοσίας . Αναλυτική διαχείριση περιεχομένων, κενών – συσκευασιών.
 • Να διαμορφώνει τιμές και να καθορίζει περιθώρια κέρδους.
 • Να παρακολουθεί   τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ).
 • Να παρακολουθεί αξιόπιστα αγορές και προμηθευτές.
 • Να απλουστεύει τις συναλλαγές μεταξύ κεντρικού – υποκαταστημάτων και αποθηκών.

Προτεινόμενα επιπλέον υποσυστήματα

 • Εμπορικές Συμφωνίες και συνδυαστικοί τιμοκατάλογοι ανά Πελάτη, είδος, ομάδα είδους, κατηγορία και τύπο είδους.
 • Τιμοκατάλογοι ειδών ανά πρόσωπο, Τιμές ανά Πελάτη και Είδος.
 • Φάκελος Εισαγωγών – Εξαγωγών