• Η πρωτοποριακή τεχνολογία των εφαρμογών.

Τα συστήματα Result CRMERP, Result Mobile και Dynasoft Retail System (DRS) καθώς και όλα τα υποσυστήματα(modules) και πρόσθετα εργαλεία τους λειτουργούν σε περιβάλλον  Windows με βάση δεδομένων  MS Sql, MySql και για την παραγωγή τους έχουν χρησιμοποιηθεί εργαλεία νέας τεχνολογίας .Net, nodejs, java script, OOP, C# καθώς και άλλα σύγχρονα εργαλεία ανάλογα με την εφαρμογή.

Μεγάλη σημασία από τους ανθρώπους της παραγωγής έχει δοθεί στην λειτουργικότητα και ευχρηστία των εφαρμογών έτσι ώστε οι διαθέσιμες πολλαπλές επιλογές να βρίσκονται στο υπόβαθρο (background) και να μην υποχρεώνουν τον χρήστη να πληκτρολογεί ή ακόμη και να βλέπει πληροφορίες που δεν του χρειάζονται.

Το λειτουργικό σύστημα Result διαθέτει επίσης ένα αυτόματο υποσύστημα ελέγχου των καταχωρήσεων που σας εξασφαλίζει κατά το δυνατόν λιγότερα λάθη κατά την πληκτρολόγηση.

  • Πλήρη λειτουργικότητα των εφαρμογών.

Ενοποιεί κοινές λειτουργίες της εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης και επιμέρους υποσυστημάτων. Τυποποιεί χειρισμούς και διαδικασίες, ενσωματώνει μεγαλύτερη ευχρηστία και σας εξασφαλίζει περισσότερες δυνατότητες και αποδοτικότερη λειτουργία.

  • Συνδεσιμότητα και πληροφόρηση ανά πάσα στιγμή και από παντού

Το Result CRMERP διαθέτει αρκετά μεγάλη συλλογή εργαλείων για την σύνδεσή του με άλλες συσκευές και εφαρμογές όπως (ERP,Retail,mobile).

Με τις συνδέσεις αυτές το Result επιτυγχάνει την άμεση και σαφή ενημέρωση όλων των χρηστών είτε αυτοί βρίσκονται μέσα είτε έξω από την εταιρία. Επίσης ενημερώνει όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές με αυτές  τις εγγραφές που χρειάζονται έτσι  ώστε να μην χρειάζεται  η καταχώρησή τους δεύτερη φορά. Σας παρέχει χρηματοοικονομική πληροφόρηση, στατιστικά πωλήσεων ανά πελάτη, υποκατάστημα, είδος και ομάδα ειδών ή άλλη ομαδοποίηση. Σας παρέχει εργαλεία εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής, εμπορικές συμφωνίες, εκπτωτικές μεθόδους, κάρτες επιβράβευσης πελατών και bonus, προμήθειες πωλητών/συνεργατών, φορητή τιμολόγηση, παρακολούθηση συσκευών, μεθόδους ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης παρτίδων, ποιότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών service.

Αυξήστε την επιχειρηματική σας εξωστρέφεια και βελτιστοποιήστε τις πωλήσεις σας.

  • Προσαρμογή των λύσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης

Το Result CRMERP έχει έτοιμα προπαρασκευασμένα σενάρια χρήσης και προπαραμετροποιημένη βάση δεδομένων και διαθέτει έτοιμο λογιστικό σχέδιο με τους απαραίτητους ενεργοποιημένους λογαριασμούς και με προρυθμισμένη διαδικασία καταχώρισης και επεξεργασίας των δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών «γέφυρα» για ταυτόχρονη και λειτουργία. Επίσης το Result CRMERP διαθέτει ευρεία ποικιλία επιλογών παραμετροποίησης σε όλο το εμπορικό κύκλωμα, στο σύστημα επαφών και συναλλασσόμενων στα επιμέρους συστήματα εντατικής λιανικής, παραγωγής, υπηρεσιών service καθώς και σε όλα τα δυναμικά υποσυστήματα της εφαρμογής.

Επωφεληθείτε από την χρήση επιτυχημένων επιχειρηματικών πρακτικών που ενσωματώνει το Result CRMERP και σας δίνει την ευκαιρία να τις χρησιμοποιήσετε άμεσα στους περισσότερους πελάτες σας. Χρησιμοποιήστε την Web πλατφόρμα της Dynasoft για την υποβολή των επιμέρους ερωτημάτων και απαιτήσεων σας για να εκμεταλλευτείτε τις λύσεις των συνεργατών μας και να βρείτε τις κατάλληλες απαντήσεις για τις εξειδικευμένες ανάγκες σας.

  • Ευχρηστία και φιλικότητα συστήματος – Εύκολη εξοικείωση των χρηστών

Η απλότητα και η ευχρηστία του Result CRMERP, σας παρέχουν άμεση εξοικείωση του χρήστη. Η ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για πληκτρολόγηση, η εργονομία του συστήματος καθώς και εξαιρετική δυνατότητα του συστήματος να «τοποθετεί» μη αναγκαίες πληροφορίες στο υπόβαθρο (background) σας εξασφαλίζει ταχύτητα και ασφάλεια λειτουργίας. Η καθοδήγηση του χρήστη από αυτόματα μηνύματα, πεδία και εικονίδια αυξάνουν την φιλικότητα του συστήματος και αποτρέπουν τα λάθη κατά την χρήση. Τα εγχειρίδια χρήσης, το help των εφαρμογών και το on-line context help  συνδράμουν ακόμη περισσότερο στην εξυπηρέτηση του χρήστη.