Η επιλογή της Dynasoft ως συνεργάτη για την προμήθεια και υλοποίηση των συστημάτων και εφαρμογών επιχειρηματικού λογισμικού της, σας εξασφαλίζει:

  •  Ενιαία RESULT CRMERP, DRS Retail και Mobile Λειτουργικότητα.

Ενοποιημένες διαδικασίες εμπορικής – λογιστικής, λιανικής και mobile λειτουργίας, με πλούσια συλλογή εργαλείων για πλήρη συνδεσιμότητα μεταξύ των διαχειρίσεων του συστήματος.

  • Προσιτή Τιμή και Υψηλή Απόδοση της Επένδυσης.

Τα προϊόντα Result CRMERP και Dynasoft Retail System (DRS) έχουν προσιτές τιμές με εξαιρετικά υψηλό δείκτη απόσβεσης της επένδυσης (ROI) σε ελάχιστο χρόνο.

  • Εξασφάλιση της Επένδυσης και Οικονομικά Συμβόλαια Συντήρησης.

Η Dynasoft  προσφέρει ετήσια Συμβόλαια Συντήρησης με χαμηλό κόστος που σας παρέχουν συνεχή τηλεφωνική και τεχνική υποστήριξη και εξασφαλίζει την αρχική επένδυση με επεκτάσεις, νέα εργαλεία και αναβαθμίσεις της εγκατεστημένης εφαρμογής.

  • Συνεχή Ενημέρωση και Εναρμόνιση με τον Φορολογικό Κώδικα (ΚΦΑΣ).

Η συνεχής συνεργασία και ενημέρωση της Dynasoft από τους αρμόδιους φορείς σας εγγυάται πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση και εναρμόνιση των εφαρμογών της με τον ΚΦΑΣ.

  • Τεχνική Υποστήριξη Εγκατάστασης και Μεταφορά Δεδομένων από άλλο λογισμικό.

Η εγκατάσταση του συστήματος στην επιχείρησή σας συνοδεύεται από υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η εγκατάσταση γίνεται μέσω μίας τυποποιημένης και ασφαλούς διαδικασίας, με συγκεκριμένη μεθοδολογία προς κέρδος χρόνου και ελάχιστο κόστος.

Η μεταφορά των αρχείων σας (data migration) από άλλη εφαρμογή και η εισαγωγή δεδομένων (data entry) γίνεται με ασφάλεια, μέσω προρυθμισμένων μηχανισμών  μεταφοράς δεδομένων και απογραφών που σας εξασφαλίζει την άμεση λειτουργία και χρήση τους.

Χαλαρώστε και αφεθείτε κάτω από την άμεση ανταπόκριση, τηλεφωνική και απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω του Internet καθώς και της  WEB πλατφόρμας του On-line Help συστήματος καταχώρησης ερωτημάτων και λύσεων.

  • Παροχή Συμβουλευτικών και Υπηρεσιών Παραμετροποίησης για την Αξιοποίηση του Συστήματος.

Όλες οι εκδόσεις των συστημάτων και modules των Result CRMERP και Dynasoft Retail System (DRS) διαθέτουν πολλαπλές ρυθμίσεις και λειτουργίες παραμετροποίησης ανά χειριστή και τερματικό που τα αξιοποιούν ώστε να αποδίδουν πολλαπλά αποτελέσματα σε ελάχιστο χρόνο. Εκμεταλλευτείτε και αξιοποιήστε τις δυνατότητες του συστήματος, το οποίο με την κατάλληλη παραμετροποίηση προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης σας.