Με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, η Dynasoft παρέχει συνεχείς Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συντήρησης των εγκατεστημένων εφαρμογών με κύρια μέριμνα την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος της επιχείρησης.
Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρα, εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη και υλοποιούνται με αντίστοιχες συμβάσεις, που καλύπτουν ανάλογα με τις ανάγκες τα παρακάτω:

    • Τηλεφωνική και Απομακρυσμένη υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας και χρήσης
    • Επίσκεψη για υποστήριξη στην έδρα της επιχείρησης
    • Υποστήριξη χρηστών μέσω της γνωσιακής βάσης
  • Βελτιώσεις των εφαρμογών
  • Συντήρηση του συστήματος