Εγκατάσταση και λειτουργία :

  1. Η λειτουργία του λογισμικού απαιτεί κλειδί ενεργοποίησης της έκδοσης που επιλέξατε. Για την διάθεσή του επικοινωνήστε με τις πωλήσεις ή με τον συνεργάτη που σας υποστηρίζει.
  2. Στην περίπτωση που αναβαθμίσετε κάποια ήδη εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού, απαιτείται να διαθέτετε ενεργή ή να ενεργοποιήσετε σύμβαση υποστήριξης.

Result C.R.M. – E.R.P.

Result Complete Setup with SQL Express

Result Setup with out SQL Express

Result Update New Version

Dynasoft Retail System

D.R.S. Complete Setup With SQL Express

D.R.S. Setup with out SQL Express

D.R.S. Update New Version

Download here (400 MB) not ready

Download here (220 MB) not ready

Download here (130 MB) not ready

Dynasoft Retail Android System (DRAS)