Νέα έκδοση DRS (Ver 2.0.2.4)

 

Βελτιώσεις :

 1.  Νέο κυλιόμενο μήνυμα για της οθόνες πελάτη (τύπου VFD) κατά την αναμονή του συστήματος (idle).
 2. Αντικατάσταση – Διαχωρισμός του πλήκτρου «Αναγωγή τιμών εκπτώσεων. ποσότητας» σε δύο νέα πλήκτρα «Αλλαγή Τιμής» και «Αλλαγή Ποσότητας».
 3. Διόρθωση της εκτύπωσης «Πωλήσεις ειδών (Ανά τύπο και Προέλευση)» για δεκαδικά ψηφία που έβγαιναν εκτός δεξιού ορίου στους θερμικούς εκτυπωτές.
 4. Διόρθωση του πλάτους σε όλες τις αναπτυσσόμενες λίστες (Drop down list) των παραμετρικών επιλογών της αποθήκης (Τμήμα ταμ., Τύπος, ΦΠΑ, Κατηγορία κ.α.).

 

Νέες δυνατότητες :

 1. Νέα σύνδεση ταμειακής μηχανής (RBS Elio web)
 2. Νέα επιλογή «Εμφάνιση συντομογραφίας τίτλων»
 3. Νέα δυνατότητα ρύθμισης της περιγραφής του «Ακυρωτικού ή Λογιστικού σημειώματος» με ενσωμάτωση και της περιγραφής του ακυρωμένου.
 4. Προσθήκη επιλογής ρύθμισης χειρόγραφου στα παραστατικά.
 5. Προσθήκη επιλογής «Συμμετέχει στην αναφορά Ζ» στα παραστατικά.
 6. Νέα δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης των ρυθμίσεων των εκδομένων παραστατικών (χρέωση – πίστωση, πρόσημα κ.α.).
 7. Νέα εκτύπωση «Κινήσεις Αποθήκης (Ανά ημερομηνία)»
 8. Νέα δυνατότητα αποθήκευσης των πολλαπλών επιλογών τύπου λίστας (Check box list) στα φίλτρα όλων των εκτυπώσεων.
 9. Νέο πλήκτρο εκτύπωσης στις εισπράξεις – πληρωμές.
 10. Νέα καρτέλα «Πληροφορίες» κινήσεων είδους ανά ημερομηνία στην αποθήκη.
 11. Νέα πεδία “PLU” και “Dept” για ζυγιστικές και ταμειακές.
 12. Νέα δυνατότητα εξαγωγής αρχείου κωδικών «PLU» ζυγιστικής

 

Οι νέες δυνατότητες απαιτούν ελέγχους ρύθμισης των παραμέτρων των παραστατικών .

 

Categories: DRS News

Dynasoft

Σχεδίαση και Παραγωγή Λογισμικού