Η εφαρμογή λογισμικού Result C.R.M. – E.R.P. στις εκδόσεις Base, Business, Business Pro , Advance και Industrial Laundry, διατίθεται με περισσότερες άδειες χρήσης “ADD ON USER LICENSES” σε δίκτυο πολλαπλών θέσεων εργασίας τελικού χρήστη, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της επιχείρησης.