Πρόσθετα Υποσυστήματα (Modules) του ResultC.R.M. E.R.P.

Εμπορική πολιτική (Τιμοκατάλογοι Ειδών – Υπηρεσιών ανά Πρόσωπο)

(Συμπεριλαμβάνει το υποσύστημα «Πρόσθετες Επιλογές Κινήσεων»)

Για  κάθε  πελάτη – προμηθευτή ή άλλο συναλλασσόμενο μπορούν  να  οριστούν  ειδικές  τιμές ή  εκπτώσεις, ανεξάρτητες  των  σταθερών τιμοκαταλόγων και ειδικών συμφωνιών, για συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες, είτε ομάδες αυτών. Οι τιμές ή εκπτώσεις που ορίζονται προσπερνούν όλες τις άλλες τιμολογιακές πολιτικές που μπορεί να έχει ο συναλλασσόμενος από τιμοκαταλόγους ή ειδικές συμφωνίες. Το υποσύστημα διαθέτει επίσης ισχυρό κλείδωμα των αλλαγών των τιμών με δικαιώματα χρήστη και ειδοποίηση προϊσταμένου για μεταβολές.

Εμπορική πολιτική (Εμπορικές συμφωνίες)

(Συμπεριλαμβάνει  το υποσύστημα «Τιμοκατάλογοι Ειδών – Υπηρεσιών ανά Πρόσωπο»)

Οι «Εμπορικές Συμφωνίες» προσφέρουν την δυνατότητα καθορισμού Εμπορικής Πολιτικής ανά πελάτη – προμηθευτή ή άλλο συναλλασσόμενο.

Ειδικότερα, το υποσύστημα επιτρέπει τον ορισμό ανά είδος ή ομάδα ειδών (με φίλτρα πολλαπλών εγγραφών) του τρόπου τιμολόγησης τους, όπως : Ως τρεις εκπτώσεις ανά γραμμή είδους, ή επιλεγμένη τιμή και τρεις εκπτώσεις, είδη – δώρα, πρόσθετους πόντους συναλλασσόμενου (Bonus) κ.α. σχέδια εμπορικής πολιτικής.

Όλα τα παραπάνω σχέδια υπολογισμού τιμών και εκπτώσεων εφαρμόζονται στους συναλλασσόμενους που έχουν την επιλεγμένη την εμπορική πολιτική και φιλτράρονται ανά ποσότητα, ημερομηνία, τρόπο πληρωμής, τζίρο κ.α.

Οι εμπορικές συμφωνίες προσπερνούν τον τιμοκατάλογο του συναλλασσόμενου, αλλά όχι τις τιμές του υποσυστήματος των «Τιμοκαταλόγων ειδών – υπηρεσιών ανά πρόσωπο». Για την  επιλογή της τελικής τιμής του είδους εξετάζεται αρχικά αν υπάρχει τιμή στους τιμοκαταλόγους του συναλλασσόμενου όποτε και υπερισχύει αυτή όλων των άλλων επιλογών, διαφορετικά ισχύει η τιμή που έχει καθοριστεί στις εμπορικές συμφωνίες και αν όχι, ακολουθείται η τιμή του είδους από τους τιμοκαταλόγους των ειδών της αποθήκης.

Πιστωτική πολιτική (std)

Το υποσύστημα «Πιστωτική Πολιτική (std)» επιτρέπει τον καθορισμό μεικτών τρόπων πληρωμής κατά την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων και παράλληλα την αντιστοίχιση αυτών με συγκεκριμένες αποδείξεις είσπραξης. Επιτρέπει επίσης, την παρακολούθηση των υπόλοιπων της επιχείρησης και τις αντίστοιχες  χρεώσεις τους στις καρτέλες των πελατών χωρίς να συμμετέχουν οι προκαταβολές. Μηνύματα υπέρβασης του πιστωτικού ορίου (πλαφόν) του πελάτη, εάν υπάρχουν, εμφανίζονται στον χειριστή κατά την έκδοση των παραστατικών.

Αναλυτικότερα οι δυνατότητες της Πιστωτικής Πολιτικής επιτρέπουν να ορίζονται:

 • Μεικτοί τρόποι πληρωμής (μετρητά, πίστωση, κατάθεση σε τράπεζα, αξιόγραφα)
 • Κλείσιμο παραστατικών με συγκεκριμένες αποδείξεις.
 • Διαχείριση προκαταβολών
 • Πλαφόν και πιστωτικά όρια

Πολλαπλές αναφορές, όπως καρτέλα χωρίς προκαταβολές, υπόλοιπα  χωρίς προκαταβολές κ.α.

Πιστωτική πολιτική (full)

Το υποσύστημα «Πιστωτική Πολιτική» στην έκδοση (full) περιλαμβάνει ότι και στην std έκδοσή του και επιπλέον επιτρέπει τον καθορισμό ομάδων πιστωτικής πολιτικής και την αντιστοίχιση τους σε πελάτες με κριτήρια και συνθήκες. Το υποσύστημα παρέχει τρόπους αντίδρασης και πολλαπλές αναφορές για τις υπερβάσεις ορίων, τις επισφάλειες και τον βαθμό αξιολόγησης πιστοληπτικής πολιτικής των πελατών.

Αναλυτικότερα τα κριτήρια και οι συνθήκες δύναται να είναι:

 • Ανά ομάδα πελατών
 • Ανά τρόπο πληρωμής
 • Ανά διάστημα αποπληρωμής ή και δόσεις
 • Ανά κατηγορία πιστωτικής πολιτικής είδους
 • Με όρια τζίρου πελατών
 • Βαθμός αξιολόγησης κινδύνου πελάτη

Και οι τρόποι αντίδρασης δύναται να είναι:

 • Απαγόρευση πώλησης
 • Προειδοποίηση
 • Προειδοποίηση (με επίπεδο πρόσβασης του χειριστή)
 • Απλή αναφορά (ενημέρωσης)
 • Αποστολή SMS, email στο διαχειριστή
Διαχείριση συσκευασίας

Με το υποσύστημα «Διαχείριση Συσκευασίας» δύναται να ορίζονται διαφορετικές συσκευασίες και ομάδες συσκευασιών ανά είδος.  Το υποσύστημα επιτρέπει την διαχείριση τους κατά την τιμολόγηση και  υπολογίζει αυτόματα τις συσκευασίες κατά την έκδοση των παραστατικών.

Για παράδειγμα αν επιλέξουμε την πώληση 6.400 πακέτα τσιγάρα θα μας υποδείξει ότι αυτά θα έχουν /10 =Χ κούτες, / 8= Ψ χαρτοκιβώτια, /80 =Ζ κιβώτια ανά 1 παλέτα. (1 Χ 80 Χ 8 Χ 10 = 6.400) και αντίστροφα αν επιλέξουμε την πώληση 1 παλέτας. Σύμφωνα με το παράδειγμα μπορούμε να ορίσουμε επίσης ότι εφόσον ο πελάτης τελικά αγόρασε 1 παλέτα τσιγάρα θα πάρει την τιμή που έχουμε ορίσει για την παλέτα και όχι για το πακέτο δηλαδή αντί για 6.400 Χ 5 = 32.000 €, θα πληρώσει 1 Χ 30.500 €, που είναι η τιμή παλέτας για αυτό το είδος.

Η δυνατότητα τιμής ανά συσκευασία δεν μπορεί να συνδυαστεί με τα υποσύστημα «Εμπορικής πολιτικής» και «Τιμών ανά πελάτη και είδος» τα οποία προσπερνούν τις τιμές συσκευασίας.

Δυνατότητες διαχείρισης συσκευασίας:

 • Ορισμός τύπων συσκευασίας (Χαρτοκιβώτιο, παλέτα κ.α.)
 • Συσκευασίες ειδών με δενδροειδή απεικόνιση
 1. Παλέτα που περιέχει
 2. Χαρτοκιβώτια που περιέχουν
 3. Κουτιά
 • Χαρακτηριστικά ανά συσκευασία
 • Μονάδα μέτρησης συσκευασίας
 • Μονάδα μέτρησης περιεχομένου συσκευασίας
 • Χωρητικότητα
 • Μήκος, πλάτος ύψος
 • Βάρος, εμβαδόν, όγκος
 • Στοιβαζόμενο
 • Εύθραυστο
 • Φωτογραφία συσκευασίας
 • Πληροφορίες συσκευασίας
 • Τιμές προϊόντων /συσκευασία και τιμοκατάλογο με δυνατότητα αυτόματης ανατίμησης (markup)
 • Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθεί βάση ποσότητας είδους κατά την τιμολόγηση.
 • Δυνατότητα αυτόματης αλλαγής τιμής κατά την τιμολόγηση βάση επιλεγμένης συσκευασίας

Αυτόματος υπολογισμός διαστάσεων (βάρος, όγκος κ.α.) του συνόλου των ειδών του παραστατικού.

Δρομολόγια

Στο υποσύστημα «Δρομολόγια» δύναται να καθορίζονται και να χαρακτηρίζονται διάφορα δρομολόγια τυπικά, έκτακτα, επαναλαμβανόμενα καθώς και οδηγοί και οχήματα. Επίσης δύναται να προβλέπονται και άλλες παράμετροι όπως χρόνοι αναχώρησης, παράδοσης κ.α

καθώς και να γίνεται αυτόματος υπολογισμός του δρομολογίου. Τα δρομολόγια  μπορεί να απεικονίζονται  στον χάρτη και στο κινητό του οδηγού καθώς και να προβάλλεται η πορεία των οχημάτων και άλλες πληροφορίες κατά την εκτέλεσή τους.

Το υποσύστημα επιτρέπει την επιλογή του δρομολογίου κατά την έκδοση των παραστατικών.

Δυνατότητες δρομολογίων:

 • Ορισμός επαναλαμβανόμενων δρομολογίων οχημάτων διανομής
 • Ορισμός έκτακτων δρομολογίων
 • Επιλογή οχήματος ανά δρομολόγιο
 • Επιλογή οδηγού ανά δρομολόγιο
 • Ώρα «πρόβλεψη ολοκλήρωσης» και τελική ώρα, χρόνος ολοκλήρωσης
 • Ορισμός γεωγραφικού μήκους και πλάτους (στίγματος) για κάθε σημείο παράδοσης
 • Απεικόνιση στο χάρτη του δρομολογίου (Απαιτεί υποσύστημα Google maps)
 • Αυτόματος υπολογισμός δρομολογίου (Απαιτεί Google maps api key)
 • Απεικόνιση του δρομολογίου στο κινητό του οδηγού (Απαιτεί άδεια χρήσης Result mobile)
 • Επιλογή δρομολογίου κατά την έκδοση των παραστατικών

Προβολή σημείου οχήματος στο χάρτη, κοντινών σημείων ενδιαφέροντος και χρόνο παραμονής στα σημεία στάσης. (Απαιτεί Result fleet management)

Διαχείριση πωλητών

Το υποσύστημα της «Διαχείρισης Πωλητών» περιλαμβάνει λειτουργίες διαχείρισης πωλητών, προμηθειών, ποσοστών και πρόσθετων πόντων κατά την πώληση και τιμολόγηση των ειδών.

Επιτρέπει τον ορισμό πωλητή ανά πελάτη και παραστατικό, παρακολούθηση ομάδας πωλητών, διευθυντή και με προσδιορισμό τύπων απόδοσης ποσοστών. Την λειτουργία ενισχύουν φίλτρα με όρια για να ισχύει το πακέτο ποσοστών και πληθώρα αναφορών.

Δυνατότητες διαχείρισης πωλητών:

 1. Ορισμός ομάδων πωλητών
 2. Ορισμός διευθυντή ομάδας πωλητών
 3. Ορισμός πακέτων ειδών – υπηρεσιών
  1. Είδη που περιλαμβάνονται ή ομάδες ειδών
  2. Τύπος απόδοσης ποσοστών σε πωλητές
   1. Ποσοστό
   2. Συγκεκριμένο ποσό
   3. Ποσοστό πωλητή και συγκεκριμένο ποσό
   4. Ποσοστό πωλητή και επιπλέον ποσοστό και συγκεκριμένο ποσό
   5. Πρόσθετοι πόντοι πωλητή ανά μονάδα μέτρησης
   6. Πρόσθετοι πόντοι πωλητή ανά μονάδα αξίας
  3. Φίλτρα για να ισχύει το πακέτο ποσοστών
  4. Από ως ποσότητα
  5. Από ως τιμή πώλησης
  6. Από ως ημερομηνία
 4. Ποσοστά διευθυντή
  1. Επί τζίρου της επιχείρησης
  2. Επί πωλήσεων της ομάδας
  3. Επί εισπράξεων (Μετρητών)
  4. Επί εισπράξεων (Αξιόγραφων)
  5. Βάση των πακέτων ειδών – υπηρεσιών
 5. Ορισμός πωλητών ανά ομάδα
 6. Ποσοστά πωλητών
  1. Επί τζίρου της επιχείρησης
  2. Επί πωλήσεων
  3. Επί εισπράξεων (Μετρητών)
  4. Επί εισπράξεων (Αξιόγραφων)
  5. Βάση των πακέτων ειδών – υπηρεσιών
 7. Αναφορές
  1. Ποσοστά πωλητών – διευθυντών
  2. Υπόλοιπα πελατών πωλητών
  3. Κλείσιμο περιόδου ποσοστά – πληρωμές πωλητών κ
Διαχείριση εγγυοδοσίας
 • Η διαχείριση εγγυοδοσίας, διαθέτει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα για να καλύψει  πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων  στον κλάδο της χονδρικής ποτών, εμπόριο ειδών πυρόσβεσης και εμπόριο καυσίμων (φιάλες υγραερίου) για κενά συσκευασίας.

  Παρέχει αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης  ειδών, περιεχομένου, κενών – συσκευασιών, διαμόρφωσης τιμών, παρακολούθησης ΕΦΚ, καθορισμού περιθωρίων κέρδους. Η δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαχείρισης εγγυοδοσίας απλουστεύει τις συναλλαγές μεταξύ κεντρικού – υποκαταστημάτων και πελατών, παρακολουθεί αξιόπιστα αγορές και προμηθευτές  και ενισχύει τις ανάγκες πληροφόρησης  της επιχείρησης σε θέματα διαχείρισης κρίσιμα στον κλάδο.

  Δυνατότητες εγγυοδοσίας

  Χαρακτηρισμός είδους ως είδος εγγυοδοσίας. Ρύθμιση λειτουργίας της εγγυοδοσίας για κάθε είδος και του κενού συσκευασίας του, όπως φιάλη, κιβώτιο και ποσότητας περιεχομένου.

  Αυτόματη χρέωση των κενών συσκευασίας ώστε να ακολουθούν το είδος με επιλογή όλης της ποσότητας κενών ή ποσοστού τους.

  Αυτόματη ή με επιλογή του χειριστή λειτουργία της εγγυοδοσίας με ρύθμιση ανά πελάτη και παραστατικό.

  Δυνατότητα συγκέντρωσης των κενών με ίδιο κωδικό ανά διαφορετικό περιεχόμενο.

  Ανάλυση και συγκέντρωση αξίας κενών και ποσότητας συσκευασιών ανά κίνηση και πελάτη. Συγκέντρωση ποσότητας συσκευασιών στα παραστατικά.

  Πλήθος ρυθμίσεων εμφάνισης της εγγυοδοσίας στις κινήσεις και στα παραστατικά.

  Διαχείριση ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά είδος και περιεχόμενο και ανεξάρτητα τιμοκαταλόγου πρόσωπου, τιμολογιακής ή άλλης εμπορικής πολιτικής.

  Ρυθμίσεις προβολής στις κινήσεις και επί των παραστατικών.

 • Διαχείριση χρώματος – Μεγέθους
 • Η διαχείριση χρώμα – μέγεθος περιλαμβάνει λειτουργίες καθορισμού τεσσάρων ταυτόχρονα διαστάσεων των ειδών χρώμα, μέγεθος, ποιότητα, προέλευση. Η διαχείριση των ποσοτήτων και των διαστάσεων του κάθε είδους  γίνεται σε πίνακα κατά την παραγωγή, αποθήκευση, αγορά και πώληση. Η εφαρμογή παράγει αυτόματα κωδικό είδους και κωδικό barcode από τετραψήφιο κωδικό οδηγού και διψήφιους κωδικούς των τεσσάρων διαστάσεων της μορφής (#### ## ## ## ##). Οι 12ψήφιοι αναλυτικοί κωδικοί που δημιουργούνται μεταφέρονται και στο DRS για αναζήτηση είδους με barcode στη λιανική. Εκτυπώσεις ετικετών barcode και συμμετοχή των διαστάσεων στις εντολές και τις κινήσεις παραγωγής σε σύνδεση με τα αντίστοιχα υποσυστήματα. Πολλαπλές Αναφορές και Εκτυπώσεις, όπως υπόλοιπα και παραγγελίες ανά «Χρώμα – Μέγεθος».
 • Διαχείριση παραγωγής
 • Το υποσύστημα της «Διαχείρισης Παραγωγής» περιλαμβάνει Πρότυπες συνταγές παραγωγής, λειτουργίες προσδιορισμού των πρώτων  υλών, σχεδίαση συνταγών παραγωγής, δημιουργία εντολών παραγωγής, διαχείριση  σταδίων παραγωγής ανά μηχανή, κινήσεις παραγωγής και διάλυσης, αποτελέσματα παραγωγής, παρακολούθηση αναλώσεων και κοστολόγηση, στατιστικά στοιχεία και πλήθος αναφορών και εκτυπώσεων.

  Το υποσύστημα «Διαχείριση Παραγωγής» συνδέεται με όλα τα σχετικά υποσυστήματα, όπως λ.χ. οι αναλώσεις Α’ υλών που συνδέονται και ενημερώνουν το υποσύστημα παρακολούθησης των παρτίδων, τη «Γενική Λογιστική», τις «Ειδικές Διαχειρίσεις  Τυροκομείου & Κρέατος», κ.α.

  Δυνατότητες διαχείρισης παραγωγής:

  1. Πρότυπα συνταγών παραγωγής
   1. Με τα πρότυπα συνταγών δύναται να σχεδιάζονται συνταγές παραγωγής που βασίζονται σε πρώτες ύλες, χωρίς να απαιτείται οπωσδήποτε η επιλογή συγκεκριμένου προτύπου. Έτσι όταν είναι αναγκαία η δημιουργία μίας νέας συνταγής παραγωγής, μπορεί να αναζητηθεί και να κληθεί ένα από τα πρότυπα και η εφαρμογή έπειτα αυτόματα θα ζητήσει να επιλέξουμε μία συγκεκριμένη πρώτη ύλη από την αποθήκη για κάθε υλικό που περιέχει η συνταγή.
   2. Στις πρώτες ύλες των πρότυπων συνταγών αρκεί να καθοριστεί κατηγορία ή τύπος υλικού και προαιρετικά ποιότητα, ενεργειακή κλάση και ποσότητα.
   3. Στα πρότυπα συνταγών δύναται επίσης να οριστεί για το παραγόμενο είδος, μηχανή παραγωγής, κατηγορία, τύπος, κατηγορία φόρου, πρώτη και δεύτερη μονάδα μέτρησης.
  2. Συνταγές παραγωγής
   1. Συνταγές παραγωγής μπορούν να καταχωρηθούν με επιλογή από τα πρότυπα συνταγών αλλά και χωρίς αυτά.
   2. Στις συνταγές παραγωγής το σύστημα ζητά να οριστούν μία προς μία οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες ποσότητες τους.
   3. Μπορούν επίσης να οριστούν για κάθε συνταγή :
    1. Τα παραστατικά «Εντολής παραγωγής», «Κίνησης παραγωγής» και «Ανάλωσης Α’ υλών»
    2. Το παραγόμενο είδος
    3. Η μηχανή και το στάδιο παραγωγής
    4. Η κατηγορία, ο τύπος, ο φορολογικός συντελεστής και οι μονάδες μέτρησης του παραγόμενου είδους
   4. Κινήσεις παραγωγής
    1. Οι εντολές και οι κινήσεις παραγωγής γίνονται αυτόματα επιλέγοντας από την λίστα των συνταγών μόνο τις ποσότητες που παρήχθησαν και το σύστημα αναλαμβάνει να φτιάξει τις κινήσεις παραγωγής και στη συνέχεια τις αναλώσεις Α’ υλών. Κατά την διαδικασία της προετοιμασίας μπορεί να επέμβει ο χειριστής όταν απαιτείται για διόρθωση ποσοτήτων ή αν υπάρχει σύνδεση της παραγωγής με παρτίδες Α’ υλών για την επιλογή τους, αν δεν έχει οριστεί αυτόματος τρόπος επιλογή τους π.χ. (FIFO).
    2. Οι κινήσεις παραγωγής συγκεντρώνουν και αποστέλλουν στη λογιστική όλα τα στοιχεία για τις καταναλώσεις των μηχανών, τα εργατικά και άλλα έξοδα που δυνατόν να συμμετέχουν σε μία κίνηση παραγωγής
   5. Κινήσεις διάλυσης παραγόμενων
 • Διαχείριση παρτίδων

  Το υποσύστημα της διαχείρισης ειδών αποθήκης σε παρτίδες, περιλαμβάνει λειτουργίες όπως, η ιχνηλασιμότητα των ειδών με ημερομηνίες παραγωγής και λήξης,  με αναλώσεις α΄ υλών παραγωγής, με πολλαπλές κινήσεις παρτίδων, παρακολούθηση υπολοίπων ανά προμηθευτή, παρτίδα και παραστατικό, επιστροφές ανά προμηθευτή με ημερομηνίες λήξης και πληθώρα αναφορών και εκτυπώσεων.

  Το υποσύστημα της «Διαχείρισης Παρτίδων» συνδέεται με όλα τα σχετικά υποσυστήματα όπως Διαχείριση Παραγωγής, Διαχείριση Συσκευασίας, Λιανικές πωλήσεις (DRS) αλλά και τις ειδικές διαχειρίσεις Κρέατος και Τυροκομείου.

  Δυνατότητες διαχείρισης παρτίδων:

  1. Τύποι παρτίδων ειδών
  2. Αυτόματη διαμόρφωση κωδικού παρτίδας με παραμετρικό τύπο παραγωγής του και οριζόμενο για κάθε τύπο παρτίδας ξεχωριστά
  3. Αυτόματη διαμόρφωση περιγραφής παρτίδας με παραμετρικό τύπο παραγωγής του και οριζόμενο για κάθε τύπο παρτίδας ξεχωριστά
  4. Ως οκτώ (8) παραμετρικά πεδία για κάθε τύπο παρτίδας στα οποία μπορούμε να καταχωρούμε μετρήσεις για την παρτίδα ή την παραγωγής της όπως (θερμοκρασίες, πιέσεις, οξύτητες, κ.α.)
  5. Αυτόματη ημερομηνία λήξης μετά από παραγωγή.
  6. Αυτόματη διαχείριση σειριακών αριθμών συσκευασίας π.χ. (για προϊόντα Π.Ο.Π.)
  7. Αυτόματη επιλογή της παρτίδας προς πώληση όπως (παλαιότερη – νεότερη παραγωγή, παλαιότερη – νεότερη ημερομηνία λήξης κ.α..)
  8. Ειδική διαχείριση βασικού είδους παρτίδας για αυτόματη αφαίρεση παρτίδων από κεντρικό κωδικό είδους αντί αυτού που κινείται.
  9. Δυνατότητα επιλογής από διαφορετικές παρτίδες στις κινήσεις ανάλωσης Α’ υλών παραγωγής αλλά και κατά την πώληση προϊόντων.
  10. Πολλαπλές επιλογές τύπων κινήσεων παρτίδων όπως (παραγωγή, αγορά, πώληση, επιστροφή, καταστροφή, ανάλωση, κ.α.)
  11. Σύνδεση με όλα τα υποσυστήματα που απαιτούν διαχείριση παρτίδων όπως (διαχείριση γάλακτος – τυροκομείου, διαχείριση κρέατος, εισαγωγές – εξαγωγές κ.α.)
  12. Αυτόματη μεταφορά των παρτίδων από DRS σύστημα λιανικών πωλήσεων.
  Διαχείριση πρόσθετων επιβαρύνσεων ειδών

  Η ειδική διαχείριση «Πρόσθετων Επιβαρύνσεων ειδών», αποτελείται από παραμετρικές μονάδες που ρυθμίζονται στο σύστημα ώστε να επιτρέπεται η καταχώρηση όλων των πρόσθετα εξόδων ή και εσόδων που προκύπτουν καθώς επίσης και ειδικές επιβαρύνσεις  όπως (παρακρατήσεις, δασμοί, προκαταβολές, κ.α.)

  Δυνατότητες διαχείρισης πρόσθετων επιβαρύνσεων ειδών

  1. Επιλογή νομισματικής ή ποσοστιαίας τιμής
  2. Επιλογή προσθήκης ή αφαίρεσης
  3. Επιλογή συντελεστή φόρου
  4. Επιλογή αξίας γραμμής παραστατικού στην οποία επενεργεί πχ. (καθαρή αξία προ έκπτωσης)
  1. Επιλογή αν θα επηρεάζει τα σύνολα του παραστατικού και αν ναι ποια αξία πχ. (καθαρή αξία)
  1. Εννιά (9) διαφορετικοί τρόποι αυτόματου υπολογισμό της αξίας της επιβάρυνσης
  2. Αξία επιβάρυνσης
  3. Ποσότητα * αξία επιβάρυνσης
  4. Δεύτερη Ποσότητα * αξία επιβάρυνσης
  5. Ποσότητα * Βάρος είδους * ποσοστό επιβάρυνσης
  6. Ποσότητα * Όγκος είδους * ποσοστό επιβάρυνσης
  7. Δεύτερη Ποσότητα * Βάρος είδους * ποσοστό επιβάρυνσης
  8. Δεύτερη Ποσότητα * Όγκος είδους * ποσοστό επιβάρυνσης
  9. Καθαρή αξία προ έκπτωσης * ποσοστό επιβάρυνσης
  10. Καθαρή αξία * ποσοστό επιβάρυνσης
  11. Συμμετοχή με επιλογή
  12. Αγορές, πωλήσεις, ταμείο
  13. ΚΕΠΥΟ
  14. Τζίρο συναλλασσόμενου
  15. Υπόλοιπο συναλλασσόμενου
  16. Αξίες αποθήκης
  17. Intrastat
  18. Δασμολογητέα αξία
  19. Το σύστημα μπορεί να ορίσει ως και τρεις (3) διαφορετικές επιβαρύνσεις για κάθε είδος ή υπηρεσία στην αποθήκη.

  Παραδείγματα χρήσης των πρόσθετων επιβαρύνσεων ειδών:

  1. Μεταφορικά εσωτερικού που υπολογίζονται στο κόστος πωληθέντων αλλά δεν επιβαρύνουν τα σύνολα του παραστατικού και κατ’ επέκταση τον πελάτη.
  2. Χρωστικές που χρησιμοποιούνται σε χρωματοπωλεία για την κατασκευή τελικών χρωμάτων από βάσεις.

  Το υποσύστημα συνδέεται με όλα τα άλλα υποσυστήματα όπως π.χ. Διαχείριση Εισαγωγών – Εξαγωγών, Παραγωγή, Παρτίδες κ.α.

  Διαχείριση πρόσθετων επιβαρύνσεων παραστατικών

  Οι πρόσθετες επιβαρύνσεις παραστατικών εξυπηρετούν τις ιδιαιτερότητες εσόδων ή εξόδων που αφορούν τα σύνολα του παραστατικού και όχι τα είδη.

  Τέτοιες επιβαρύνσεις είναι π.χ. οι φόροι υπέρ δημοσίου, ελ. Επαγγελματιών, κ.α.

  Δυνατότητες διαχείρισης πρόσθετων επιβαρύνσεων παραστατικών

  1. Δυνατότητα ορισμού ποσοστιαίας ή Νομισματικής επιβάρυνσης
  2. Συντελεστής ΦΠΑ επιβάρυνσης
  3. Επενεργεί στην καθαρή ή στην τελική αξία
  4. Ως και τρεις (3) επιβαρύνσεις ανά παραστατικό
  5. Επί της αρχικής αξίας του παραστατικού ή επί του αποτελέσματος της προηγούμενης επιβάρυνσης
  6. Προστίθεται ή αφαιρείται
  7. Επιλογή αν τελικά θα επηρεάσουν τις αξίες που παραστατικού ή θα χρησιμοποιηθούν μόνο για υπολογισμό λογιστικών αξιών.
  8. Επιλογή αν θα επιμεριστούν στα είδη του παραστατικού κατά την κοστολόγηση ως έξοδα για τα είδη.

  To υποσύστημα δεν προστίθεται στην Base έκδοση αλλά περιλαμβάνεται σε όλες τις μεγαλύτερες.

  Διαχείριση εισαγωγών – εξαγωγών

  (Συμπεριλαμβάνει τα υποσυστήματα «Διαχείριση Πολλαπλών Νομισμάτων», «Διαχείριση Πρόσθετων Επιβαρύνσεων» &  «Πρόσθετες Επιλογές Κινήσεων»)

  Το υποσύστημα της διαχείρισης «Εισαγωγών – Εξαγωγών» περιλαμβάνει πλήρη διαχείριση φακέλων και κοστολόγησης εισαγωγών, αυτόματη εισαγωγή κωδικών Intrastat και λήψη ισοτιμίας νομισμάτων, ενημέρωση κωδικών TARIC, εξαγωγή αρχείου Intrastat κ.α

  Δυνατότητες διαχείρισης εισαγωγών – εξαγωγών

  1. Ρυθμιζόμενα πρότυπα φακέλων με απεριόριστες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κοστολόγησης
   1. Τύπος αξίας (Πληροφοριακό, έξοδο, εμπόρευμα, πρόβλεψη, κ.α.)
   2. Αξία που επιμερίζεται (Καθαρή αξία, σύνολο, δασμολογητέα αξία, κ.α.)
   3. Ποσοστό ανά (Ποσότητα, αξία, όγκο, βάρος, πλασματική αξία, κ.α.)
   4. Συμμετέχει Intrastat
   5. Προεπιλεγμένο παραστατικό.
  2. Αυτόματη εισαγωγή κωδικών Intrastat από “Ελληνική Στατιστική Αρχή”
  3. Αυτόματη λήψη ισοτιμίας νομισμάτων από (European Central Bank, Yahoo finance, Google exchange rate, Open Source Exchange Rates)
  4. Έλεγχος φακέλου με δυνατότητα διόρθωσης κωδικών TARIC
  5. Αυτόματη ενημέρωση κωδικών TARIC των ειδών των παραστατικών του φακέλου
  6. Εξαγωγή αρχείου Intrastat για αποστολή στην “Ελληνική Στατιστική Αρχή”.
  7. Αυτόματη δημιουργία και εισαγωγή στο φάκελο όλων των παραστατικών από πρότυπο και γρήγορος τρόπος εισαγωγής σε αυτά των αξιών τους.
  8. Αυτόματη ενημέρωση τιμών κτήσης ειδών από κοστολόγηση φακέλου.
  9. Δυνατότητα αλλαγή ισοτιμίας και ενημέρωσης σε καταχωρημένο φάκελο
  10. Δυνατότητα ορισμού ως και τριών πρόσθετων εξόδων ανά γραμμή είδους στα παραστατικά
  11. Δυνατότητα ορισμού είδους ως έξοδο που επιμερίζεται στα υπόλοιπα είδη ενώ βρίσκεται στο ίδιο παραστατικό π.χ. (Παλέτα μεταφοράς εμπορευμάτων που είναι καταχωρημένη στο παραστατικό αγοράς και δεν είναι εμπόρευμα αλλά έξοδο).
  Πρόσθετες Επιλογές Κινήσεων

  Το υποσύστημα των «Πρόσθετων Επιλογών Κινήσεων» περιλαμβάνει παραμετρικές ρυθμίσεις επί των παραστατικών, πρόσθετους τίτλους, επιλογές χαρακτηρισμού και αιτιολογίας , συμμετοχής στην ΜΥΦ κ.α

  Δυνατότητες πρόσθετων επιλογών κινήσεων

  1. Πρόσθετες ημερομηνίες παραστατικού
  2. 1η πιθανή ημερομηνία παράδοσης
  3. 2η πιθανή ημερομηνία παράδοσης
  4. Πιθανή ημερομηνία παράδοσης (από ημερομηνία– έως ημερομηνία)
  5. 3 πρόσθετοι τίτλοι παραστατικού (κείμενο) για χρήση όπως τίτλων δεν περιλαμβάνουν βοηθητικό αρχείο προεπιλεγμένων τίτλων.
  6. Επιλογή τιμοκαταλόγου υποκαταστήματος για εφαρμογή τιμών από υποσύστημα «Τιμοκατάλογους ειδών – υπηρεσιών ανά πρόσωπο»
  7. Λίστα επιλογής «Χαρακτηρισμού, Αιτιολογίας κ.α.» παραστατικού. (Διαθέτει βοηθητικό αρχείο προεπιλεγμένων χαρακτηρισμών)
  8. Λίστα επιλογής «Χαρακτηρισμού, Αιτιολογίας κ.α.» ανά γραμμή είδους στα παραστατικά. (Διαθέτει βοηθητικό αρχείο προεπιλεγμένων χαρακτηρισμών)
  9. Πρόσθετη επιλογή συμμετοχής ή όχι του παραστατικού στη Μ.Υ.Φ.
  Διαχείρισης αποθεμάτων

  Το υποσύστημα της «Διαχείρισης αποθεμάτων» ενισχύει την διαχείριση αποθήκης με λειτουργίες και δυνατότητες ανάλυσης και συγκέντρωσης παραγγελιών, αναλυτικής παρακολούθησης ειδών και συγκέντρωσης ελλείψεων με αντιστοίχιση σε εκκρεμείς παραγγελίες πελατών και αυτόματη δημιουργία παραγγελιών σε προμηθευτές.

  Συνοδεύεται από πολλαπλές επιλογές φίλτρων εγγραφών ειδών.

  Αναλυτικότερα οι δυνατότητες της διαχείρισης αποθεμάτων

  1. Ανάλυση παραγγελιών
  2. Συγκέντρωση παραγγελιών
  3. Ελλείψεις ειδών
  4. Από όρια ασφαλείας
  5. Από πωλήσεις
  6. Από πωλήσεις με σύγκριση προηγούμενης περιόδου
  7. Προτεινόμενη ποσότητα παραγγελίας
  8. Προτεινόμενη αύξηση του ορίου ασφαλείας
  9. Αυτόματη αντιστοίχιση ελλείψεων σε υπάρχουσες παραγγελίες
  10. Αυτόματη παραγγελία ελλείψεων σε βασικούς προμηθευτές ειδών
  11. Αναμενόμενα είδη
  12. Προσθήκη λίστας αναμενόμενων παραλαβών είδους με ημερομηνίες παραλαβής, προμηθευτή και τιμή στην αποθήκη (ανεξάρτητα από τις παραγγελίες)
  13. Προσθήκη από κινήσεις των επιλεγμένων ή και όλων των ειδών του παραστατικού στα αναμενόμενα είδη.
  14. Αναζήτηση κατά την τιμολόγηση στα αναμενόμενα είδη και τις ημερομηνίες παραλαβής τους.
  15. Φίλτρα εγγραφών ειδών (Βασικός προμηθευτής, ημερομηνίες κινήσεων, κ.α.)
  Διαχείριση Πολλαπλών Νομισμάτων
  1. Αυτόματη λήψη ισοτιμίας νομισμάτων από (European Central Bank, Yahoo finance, Google exchange rate, Open Source Exchange Rates)
  2. Τήρηση αρχείου συναλλαγματικών ισοτιμιών
  3. Επιλογή ισοτιμίας κατά την καταχώρηση κινήσεων παραστατικών
  4. Αποθήκευση ισοτιμίας ανά κίνηση
  Ομαδική Επεξεργασία Κινήσεων

  Το υποσύστημα «Ομαδική Επεξεργασία Κινήσεων» περιλαμβάνει τις δυνατότητες:

  1. Ομαδική επεξεργασία εκκρεμών παραστατικών πχ. (Δελτίων αποστολής) με συγκέντρωση ανά συμβαλλόμενο ή και ανά παραστατικό (χωρίς συγκέντρωση).
  2. Αυτόματη έκδοση παραστατικών μετά από συγκέντρωση
  3. Αυτόματη έκδοση προσωρινά καταχωρημένων παραστατικών

  To υποσύστημα δεν προστίθεται στην Base έκδοση, αλλά περιλαμβάνεται σε όλες τις μεγαλύτερες.

  Διαχείριση συσκευών (Serial number)

  Το υποσύστημα διαχείρισης συσκευών  με Serial  Numbers  προσφέρει  επιπλέον πληροφορίες,  όπως η συσχέτιση του σειριακού αριθμός της συσκευής με εισαγωγέα, προμηθευτή, πωλητή, πελάτη, σημείου εγκατάστασης. Προσφέρονται καταστάσεις συσκευής και σχόλια καταστάσεων. Πλήρης έλεγχος χαρακτηρισμένων ειδών ως συσκευές και πολλαπλοί τύποι εμπορικών κινήσεων συσκευών  κατά την τιμολόγηση.  

  Αναλυτικότερα οι δυνατότητες της διαχείρισης συσκευών

  1. Καταχώρηση Συσκευών (Προσώπων, Ειδών)
  2. Στοιχεία καταχώρησης
   1. Σειριακός αριθμός συσκευής
   2. Περιγραφή
   3. Συνδεμένα πρόσωπα – συναλλασσόμενοι Μάρκα, μοντέλο, κατασκευαστής, εισαγωγέας, προμηθευτής, dealer, πωλητής.
   4. Ημερομηνίες (Αγοράς, πώλησης «όχι από παραστατικά»)
   5. Τιμές (Αγορά – πώλησης «όχι από παραστατικά»)
   6. Διεύθυνση και Σημείο εγκατάστασης στον πελάτη.
   7. Τύπος Συσκευής που καθορίζει τα σημεία ελέγχου αλλά και τη συνδεσιμότητα της συσκευής με άλλες (Γραμμή παραγωγής, Μηχανή, εξάρτημα, συσκευή κ.α.)
   8. Καταστάσεις συσκευής (2) και σχόλια κατάστασης (Παραμετρικές λίστες)
   9. Πολλαπλές φωτογραφίες συσκευής
   10. Παρτίδα συσκευής ανά σειριακό αριθμό (Απαιτεί υποσύστημα «Παρτίδων ειδών»)
   11. Τύποι εγγυήσεων συσκευών με παραμετρικό αρχείο εγγυήσεων
  3. Κινήσεις παραστατικών (Σύνδεση με συσκευές κατά την τιμολόγηση)
   1. Έλεγχος χαρακτηρισμένων ειδών ως συσκευές κατά την τιμολόγηση και υποχρέωση επιλογής αριθμού σειράς
   2. Πολλαπλοί και ρυθμιζόμενοι τύποι εμπορικών κινήσεων συσκευών με αυτόματη προσαρμογή των εμφανιζόμενων λιστών συσκευών ανά τύπο κίνησης κατά την τιμολόγηση.
  1. Για τις κινήσεις συσκευών (Service) και την περιοδική συντήρηση απαιτείται το υποσύστημα «Κινήσεις Συσκευών – Περιοδική Συντήρηση»
  2. Σύνδεση με έργα (Απαιτείται το υποσύστημα «Διαχείριση Έργων»)


  Διαχείριση κινήσεων συσκευών (Συντήρηση - Επισκευή)

  Το υποσύστημα «Κινήσεις Συσκευών – Περιοδική Συντήρηση» περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και δυνατότητες της διαχείρισης συσκευών (serial Number) και επιπλέον

  Λειτουργίες με επισκευές συσκευών, ανταλλακτικά, εμπλεκομένους τεχνικούς, χρόνοι εργασίας, σημεία ελέγχων, ημερολόγια, περαιώσεις επισκευών, ομαδική επεξεργασία κινήσεων συσκευών, πλήθος φίλτρων και πολλαπλές εξειδικευμένες εκτυπώσεις

  Αναλυτικότερα οι δυνατότητες των κινήσεων συσκευών – περιοδικής συντήρησης

  1. Βασικό αρχείο κινήσεων συσκευών
   1. Αριθμός κίνησης
   2. Τύπος κίνησης (Παραμετρική λίστα με τύπους και προ ρύθμιση λειτουργιών για E.R.P. και C.R.M.)
   3. Δύο (2) Καταστάσεις κίνησης και σχόλια καταστάσεων (Παραμετρικές λίστες)
   4. Αναφορά πελάτη
   5. Εργασίες – ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν ή προβλέπονται (Λίστα ειδών – υπηρεσιών με ποσότητες και αξίες από αποθήκη)
   6. Τεχνικοί που εμπλέκονται (επικοινωνίας, υπεύθυνος αποκατάστασης ή υπογράφων), με σχόλια τύπου σημείωσης για καθένα.
   7. Τεχνικοί που μετείχαν στην κίνηση με συνεχείς ή και επαναλαμβανόμενες χρονομετρήσεις εργασιών, χρόνοι που καταχωρούνται (απαιτούμενος ή προσυπολογιζόμενος, κατανεμημένος, υπολειπόμενος)
   8. Σημειώσεις κίνησης (ελεύθερο κείμενο)
  2. Πρόσθετα πεδία κίνησης (απαιτεί το υποσύστημα «Πρόσθετα Πεδία»)
  3. Πρόσθετα αρχεία κίνησης (απαιτεί το υποσύστημα «Πρόσθετα Αρχεία»)
  4. Σημεία ελέγχου
   1. Παραμετρικό και ομαδοποιημένο αρχείο προεπιλογών για κάθε τύπο συσκευής με δυνατότητα καταχώρησης των σημείων που πρέπει ή προτείνεται να ελέγχει ο τεχνικός κατά την επισκευή ή συντήρηση της συσκευής
   2. Διαθέτει πεδία καταχώρησης ειδικών αναγνωριστικών όπως (Barcode, QR code, NFC αριθμών για την επισήμανση και αυτόματη αναγνώριση της συσκευής έτσι ώστε ο τεχνικός να μπορεί να χρησιμοποιήσει την φορητή συσκευή του κατά τον έλεγχο για αναγνώριση του σημείου ελέγχου αλλά και για την τήρηση του αρχείου χρόνων συντήρησης – επισκευής αυτόματα από το σύστημα με την ανάγνωση αυτών.
   3. Προτεινόμενες ενέργειες συντήρησης ανά σημείο ελέγχου (παραμετρική λίστα προεπιλογών)
  5. Πολλαπλές φωτογραφίες ανά κίνηση επισκευής – συντήρησης
  6. Συνημμένα έγγραφα
   1. Βοηθητικό αρχείο καταχώρησης πολλαπλών εξωτερικών εγγράφων της κίνησης όπως (Manual, tech docs, specs) σε αρχεία της μορφής (Pdf, word, excel etc.)
  7. Άμεση σύνδεση κίνησης συσκευής με ημερολόγια C.R.M και αμφίδρομη απεικόνιση των κινήσεων στα ημερολόγια αλλά και των εργασιών ημερολογίου C.R.M. στις λίστες κινήσεων συσκευών
  1. Άμεση σύνδεση κίνησης συσκευής με παραστατικά E.R.P και αμφίδρομη απεικόνιση των κινήσεων συσκευών μέσα στα παραστατικά του εμπορικού αλλά και σύνδεσης των κινήσεων απευθείας από το παραστατικό. Εμφάνιση συνδεμένων παραστατικών στις λίστες κινήσεων συσκευών.
  1. Όλες οι κινήσεις συσκευών του κύκλου εκτέλεσης εργασιών συνδέονται μεταξύ τους από το ημερολόγιο C.R.M. σε κίνηση συσκευής και έπειτα από κίνηση συσκευής σε κίνηση εμπορικού καθώς και με τις εργασίες τεχνικών στις φορητές συσκευές τους.
  2. Ομαδική επεξεργασία κινήσεων
  3. Ομαδική επεξεργασία κινήσεων συσκευών
   1. Προβάλει όλες τις εργασίες που έχουν καταχωρηθεί με πολλαπλά φίλτρα, όπως τεχνικός, κατάσταση «Ολοκληρωμένη, σε εκκρεμότητα κ.α.», συσκευή, ημερομηνίες, κ.α.
   2. Αυτόματη μέτρηση χρόνων ολοκλήρωσης εργασιών με δυνατότητα καταχώρησης πολλαπλών εγγραφών έναρξης – παύσης εργασιών σε διαφορετικές ημέρες και ώρες για κάθε τεχνικό της κίνησης ανεξάρτητα.
   3. Συγκέντρωση κινήσεων με επιλογή ανά συμβαλλόμενο ή συσκευή και ομαδική τιμολόγησή τους.
  4. Πολλαπλές εξειδικευμένες εκτυπώσεις όπως κινήσεις συσκευών ανά τεχνικό, κινήσεις συσκευών «Εργασίες – ανταλλακτικά» κ.α.

  Το υποσύστημα συνδέεται με τα υποσυστήματα «Διαχείριση Παρτίδων», «Διαχείριση Έργων», καθώς και με την εφαρμογή Result Mobile (android).

  Διαχείριση Έργων

  Το υποσύστημα «Διαχείριση Έργων» είναι μια μονάδα συγκέντρωσης πόρων από διαφορετικά σημεία του συστήματος «Result», όπως πρόσωπα που συμμετέχουν στο έργο, κινήσεις παραστατικών, ημερολόγια, συσκευές, κινήσεις συσκευών, εισαγωγές – εξαγωγές, κ.α.

  Η δομή του υποσυστήματος αποτελείται από τρία βασικά αρχεία:

  1. Καταχώρησης έργων, με πεδία όπως ομάδα έργου, κωδικός, περιγραφή, αναγνωριστικό, κατάσταση, ημερομηνίες κ.α.
  2. Φάσεων έργων, με πεδία όπως Σχεδίαση, Προγραμματισμός, Υλοποίηση κ.α.
  3. Πολλαπλών συνδέσεων καταχώρησης και φάσεων έργων με όλα τα άλλα υποσυστήματα.

  Ο σκοπός του υποσυστήματος είναι να συγκεντρώνει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο έργο από όλα τα υποσυστήματα που το αφορούν και να εξάγει οικονομικές και άλλες πληροφορίες γι’ αυτό. Για παράδειγμα μπορούν να περιληφθούν σε ένα έργο παραστατικά εισαγωγής ή αγοράς μηχανημάτων, παραστατικά τρίτων συμβαλλόμενων (εργολάβων), κινήσεις συσκευών εγκατάστασης μηχανών, πληρωμές και εισπράξεις κ.α. Το υποσύστημα παρέχει ειδικές  αναφορές για το έργο όπως κόστος αγορών, κόστος εγκατάστασης, δαπάνες προς τρίτους, ημέρες ολοκλήρωσης, υπόλοιπα έργου κ.α.

  Το υποσύστημα «Διαχείριση Έργων» έρχεται με βασική παραμετροποίηση στην τιμή του τιμοκαταλόγου και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πελάτη κατόπιν συμφωνίας.

  Marketing Base

  Το υποσύστημα «Marketing Base» περιλαμβάνει τις λειτουργίες και δυνατότητες:

  1. Παραμετρικό Εορτολόγιο
  2. Με αυτόματο σύστημα ταυτοποίησης προσώπων
  3. Διαχείριση εορτών και γενεθλίων προσώπων
  4. Αυτόματες υπενθυμίσεις εορτών και γενεθλίων προσώπων με δυνατότητα αποστολής emails και sms από την ίδια φόρμα
  5. Παραμετρικά πρότυπα αλληλογραφίας σε HTML format και δυνατότητες mail merge για προσαρμογή σε αποστολές ευχητήριων καρτών κ.α.

  Το υποσύστημα «Marketing Base» δεν υποστηρίζει ομαδική αποστολή emails και sms τα οποία απαιτούν το υποσύστημα «Marketing Campaigns»

  Marketing Campaigns

  Το υποσύστημα «Marketing Campaigns» περιλαμβάνει τις λειτουργίες και δυνατότητες:

  1. Βασικό αρχείο καταχώρησης καμπάνιας
   1. Κωδικός και περιγραφή καμπάνιας
   2. Τύπος καμπάνιας
   3. Είδος υλικού καμπάνιας
   4. Ημερομηνίες (Έναρξης, Εκτέλεσης, Ολοκλήρωσης)
   5. Αρχική καμπάνια
   6. Συνέχεια από καμπάνια
   7. Επανάληψη από (Χρονικό διάστημα, συμβάντα εφαρμογής κ.α.)
   8. Συνημμένα που συμμετέχουν στην καμπάνια
   9. Πληροφορίες καμπάνιας
  2. Η καμπάνια αφορά
   1. Πρόσωπα
   2. Συμβούλους Marketing
   3. Πωλητές
  3. Δραστηριότητες καμπάνιας
   1. Παραμετρικοί τύποι δραστηριοτήτων (Προωθητική, follow up, ευκαιρία πώλησης κ.α.)
   2. Κανάλι ενέργειας (email, sms, Internet publication, phone call etc.)
   3. Ημερομηνίες (Έναρξης, Εκτέλεσης, Ολοκλήρωσης)
  4. Συνδέσεις κινήσεων με δραστηριότητες
  5. Αποτελέσματα καμπάνιας
  Ομαδική αποστολή (sms)

  Ομαδική αποστολή (sms)

  Πρόσθετα Πεδία Βασικών Αρχείων

  Με το υποσύστημα «Πρόσθετα Πεδία Βασικών Αρχείων – Διαχείριση Παραμετρικών Αρχείων» ορίζονται πρόσθετα πεδία της επιλογής μας για όλα τα βασικά αρχεία (Προσώπων, ειδών – υπηρεσιών, συσκευών κ.α.) της εφαρμογής. Τα ορισμένα πεδία αυτόματα γίνονται και φίλτρα αναζητήσεων στις περισσότερες φόρμες αναζήτησης της εφαρμογής.

  Ως  πρόσθετα πεδία δύναται να οριστούν, ο τίτλος του πεδίου που θα εμφανίζεται, ο τύπος του πεδίου (αλφαριθμητικό, ακέραιος κ.α.) και το μέγεθος του.

  Μετά τη δημιουργία ενός ή πολλών πεδίων σε ένα βασικό αρχείο αυτά εμφανίζονται μέσα στις αντίστοιχες διαχειρίσεις των αρχείων χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να κάνει κάποια άλλη ενέργεια.

  Πρόσθετα Αρχεία Βασικών Αρχείων

  Όπως και με το παραπάνω υποσύστημα των πρόσθετων πεδίων, με το υποσύστημα «Πρόσθετα Αρχεία Βασικών Αρχείων» μπορεί να προστεθεί ένα ολόκληρο αρχείο πολλαπλών εγγραφών σε κάθε βασικό αρχείο της εφαρμογής. Προσθέτοντας ένα αρχείο σε ένα βασικό αρχείο έχουμε τη δυνατότητα για κάθε εγγραφή του βασικού αρχείου να έχουμε πολλαπλές εγγραφές με πολλά πεδία στο πρόσθετο.

  Για παράδειγμα αν δημιουργήσουμε ένα πρόσθετο αρχείο για το αρχείο προσώπων της εφαρμογής με πρόσθετα πεδία π.χ. (Τύπος ακινήτου, Περιοχή, οδός, αριθμός, τετραγωνικά, όροφος κ.α.) μπορούμε για κάθε πρόσωπο μέσα στο αρχείο μας να κρατάμε όλα τα στοιχεία των ακινήτων του.

  Τα πεδία των πρόσθετων αρχείων δεν είναι αναζητήσιμα όπως τα πρόσθετα πεδία παραπάνω.

  Έκθεση Οχημάτων

  Το υποσύστημα «Έκθεση Οχημάτων» απευθύνεται σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, μηχανών και σκαφών.

  Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι δυνατότητες του Result Business C.R.M. – E.R.P. που αφορούν στην εμπορική διαχείριση οχημάτων δηλαδή αγορές, πωλήσεις, αριθμούς πλαισίων, μηχανών, κυκλοφορίας κ.α.

  Με το πρόσθετο υποσυστήματα του Result Business C.R.M. – E.R.P. «Έκθεση Οχημάτων», η εφαρμογή μπορεί να παρακολουθεί κατά την αγορά ή πώληση τα παρακάτω στοιχεία :

  Αριθμός Πλαισίου.

  Αριθμός Κινητήρα.

  Αριθμός Κυκλοφορίας.

  Περιγραφή οχήματος.

  Τύπος – Ομάδα – Μάρκα – Μοντέλο.

  Ημερομηνίες αγοράς, πώλησης και πρώτης αδείας.

  Καύσιμο, Κύλινδροι, Ιπποδύναμη, Φορ. Ίπποι , Απόβαρο, Χρώμα κ.α.

  Τέλος Ταξινόμησης.

  Πολλαπλές φωτογραφίες οχήματος.

  Τιμές αγοράς και πώλησης.

  Συνοδευτικά έγγραφα και έντυπα του οχήματος  όπως πχ. (Τεχνικά εγχειρίδια).

  Κατά την αγορά ενός οχήματος η εφαρμογή μας ζητάει με ένα εύκολο τρόπο να καταχωρήσουμε τα παραπάνω στοιχεία κι εφόσον προφανώς είναι όλα ίδια για όλη την ποσότητα εκτός του αριθμού πλαισίου καταχωρούμε μόνο τους αριθμούς πλαισίου.

  Κατά την πώληση η εφαρμογή μας ζητάει να επιλέξουμε συγκεκριμένο όχημα από αυτά που βρίσκονται καταχωρημένα στην αποθήκη μας κι έτσι αποφεύγουμε τα σφάλματα πληκτρολόγησης. Επίσης αν πελάτης της επιχείρησης μας φέρει πίσω ένα όχημα η εφαρμογή προβάλει πλήρη ιστορικό για το από που αγοράστηκε πότε και ποιος είναι ο προμηθευτής, ο κατασκευαστής κ.α.

  Οφέλη για την επιχείρηση

  Με το  Result Business C.R.M. – E.R.P.  και το πρόσθετο υποσύστημα «Έκθεση Οχημάτων» η επιχείρηση μπορεί :

  • Να ελέγχει ημερομηνία αγοράς και πώλησης κάθε οχήματος.
  • Να παρακολουθεί τα οχήματα των πελατών της.
  • Να φέρνει αυτόματα κατά την πώληση τα στοιχεία του οχήματος, το τέλος ταξινόμησης κ.α.
  • Να καταχωρεί τα συνοδευτικά έγγραφα του οχήματος, όπως πχ. Τεχνικά εγχειρίδια.
  • Να προβάλει στατιστικά στοιχεία αγορών και πωλήσεων για κάθε μάρκα και μοντέλο οχήματος και πλήθος άλλες στατιστικές αναφορές.
  Επισκευών Οχημάτων (Service)

  Η διαχείριση Επισκευών Οχημάτων (Service) είναι ένας τομέας που απαιτεί  επιμελώς σχεδιασμένο και άρτια υλοποιημένο μηχανογραφικό σύστημα.

  Το Result Business C.R.M. – E.R.P. διαθέτει μια σειρά από δυνατότητες που υλοποιούν της διαδικασίες των επισκευών και περιοδικών συντηρήσεων των οχημάτων.

   Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο τα συνεργεία επισκευών, τα φανοποιεία, αλλά και σε κάθετες μονάδες (Έκθεση – Συνεργείο – Ανταλλακτικά).

  Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι παρακάτω δυνατότητες του Result Business C.R.M. – E.R.P. που αφορούν στη διαχείριση των επισκευών και συντηρήσεων των οχημάτων:

  • Κίνηση Επισκευής – Συντήρησης
  • Παρακολούθηση αριθμών πλαισίου, κινητήρα και κυκλοφορίας οχήματος.
  • Ημερομηνίες (περιοδικής συντήρησης, έναρξης εργασίας, προβλεπόμενης λήξης και λήξη εργασίας).
  • Αναφορά του πελάτη για βλάβη.
  • Ανταλλακτικά και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εργασία.
  • Κατάσταση και σχόλια κατάστασης της εργασίας.
  • Πολλαπλές φωτογραφίες οχήματος ανά κίνηση επισκευής – συντήρησης.
  • Τεχνικοί (Επικοινωνίας, Αποκατάστασης και τεχνικός Υπεύθυνος).
  • Προϋπολογισμός χρόνου αποκατάστασης, τελικός χρόνος, χρέωση κίνησης.
  • Χρόνος απασχόλησης για κάθε εργασία και τεχνικό ξεχωριστά.
  • Έγγραφα που συνοδεύουν τη όχημα όπως πχ. (Τεχνικά εγχειρίδια).
  • Αυτόματη δημιουργία κίνησης επισκευής από παραστατικά πώλησης.
  • Αυτόματη δημιουργία παραστατικού πώλησης και παροχής υπηρεσιών από κίνηση επισκευής – συντήρησης.
  • Ημερολόγια CRM
  • Προγραμματισμός Εντολών – Ενεργειών.
  • Προγραμματισμός Περιοδικών Συντηρήσεων.
  • Κίνηση οχήματος από Εντολή – Ενέργεια.
  • Τιμολόγηση Εντολών – Ενεργειών.
  • Ομαδική τιμολόγηση Εντολών – Ενεργειών και με συγκέντρωση.
  • Αποστολή στοιχείων ημερολογίου στο Office.
  • Αποστολή στοιχείων εντολών – ενεργειών στο κινητό του τεχνικού.

  Οφέλη για την επιχείρηση

  Με το Result Business C.R.M. – E.R.P. και το πρόσθετο υποσύστημα «Επισκευές Οχημάτων (Service)» η επιχείρηση μπορεί :

  Να ελέγχει όλες τις διαδικασίες διεκπεραίωσης Εντολών – Ενεργειών που αφορούν βλάβες ή περιοδικές συντηρήσεις οχημάτων.

  Να προβάλει ή εκτυπώνει καρτέλες με κινήσεις οχημάτων και να τις αποστέλλει αυτόματα στους πελάτες της.

  Να δρομολογεί τις κινήσεις των τεχνικών της επιχείρησης.

  Να προβάλει ειδοποιήσεις για μελλοντικές προγραμματισμένες εργασίες επισκευής – συντήρησης.

  Να προβάλει ή εκτυπώνει αναφορές για συσκευές πελατών της όπως περιοδικές κινήσεις, καρτέλα συσκευής, ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, εργασίες τεχνικών, κ.α.

  Διαχείριση Barcodes

  Διαχείριση Barcodes βάσει διεθνών προδιαγραφών (ΕΑΝ 13, ΕΑΝ 8, ITF-14,ITF 18,  UCC/EAN 128, QR Code) σύμφωνα με την GS1 ΕΛΛΑΣ AE.

  • Δυνατότητα αυτόματης προβολής κατά την διαδικασία δημιουργίας του Barcode
  • Εισαγωγή ανά ετικέτα 8 πεδίων (στοιχείων πελάτη / προμηθευτή / είδους / παραστατικού, κειμένου, εικόνα) με καθορισμό θέσης.
  • Δυνατότητα εκτύπωσης 2 διαφορετικών Barcodes ανά είδος στην αποθήκη ή ετικέτας ανά πελάτη/προμηθευτή
  • Ομαδική εκτύπωση Barcodes μέσω φίλτρων
  • Αυτόματη εκτύπωση Barcodes κατά την καταχώρηση των παραστατικών αγορών και πωλήσεων
  Σύνδεση με ταμειακά συστήματα
  Οι εντολές και οι κινήσεις παραγωγής γίνονται αυτόματα επιλέγοντας από την λίστα των συνταγών μόνο τις ποσότητες που παρήχθησαν και το σύστημα αναλαμβάνει να φτιάξει τις κινήσεις παραγωγής και στη συνέχεια τις αναλώσεις Α’ υλών. Κατά την διαδικασία της προετοιμασίας μπορεί να επέμβει ο χειριστής όταν απαιτείται για διόρθωση ποσοτήτων ή αν υπάρχει σύνδεση της παραγωγής με παρτίδες Α’ υλών για την επιλογή τους, αν δεν έχει οριστεί αυτόματος τρόπος επιλογή τους π.χ. (FIFO).