Πρόσθετα Υποσυστήματα (Modules) του Result C.R.M. E.R.P.
Εμπορική πολιτική (Εμπορικές συμφωνίες)
Τιμοκατάλογοι ειδών ανά πρόσωπο
Πιστωτική πολιτική
Διαχείριση συσκευασίας
Δρομολόγια
Διαχείριση πωλητών
Διαχείριση εγγυοδοσίας
Διαχείριση ειδικών φόρων
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), Ανακύκλωσης
Διαχείριση χρώματος – Μεγέθους
Διαχείριση παραγωγής
Διαχείριση παρτίδων
Διαχείριση πρόσθετων επιβαρύνσεων ειδών
Διαχείριση πρόσθετων επιβαρύνσεων παραστατικών
Διαχείριση εισαγωγών – εξαγωγών
Διαχείριση έκθεσης οχημάτων
Διαχείριση συνεργείου οχημάτων
Διαχείριση ενοικίασης οχημάτων
Διαχείριση συσκευών (Serial number)
Διαχείριση κινήσεων συσκευών (Συντήρηση - Επισκευή)
Διαχείριση τηλεφωνικού Κέντρου (Call Management)
Αναφορές τηλεφωνικού Κέντρου
Γέφυρα κινήσεων με λογιστική
Πρόσθετες επιλογές κινήσεων
«Ημερομηνίες παράδοσης, αιτιολογίες, αλλαγή ΦΠΑ παραστατικού, κ.α.»
Αυτόματες κινήσεις μεταξύ αποθηκευτικών χώρων (Ενδοδιακίνηση)
Ομαδική επεξεργασία παραστατικών
(συγκέντρωση εκκρεμών δελτίων, τιμολόγηση παραγγελιών κλπ.)
Πρόσθετα πεδία βασικών αρχείων
Πρόσθετα αρχεία βασικών αρχείων
Σύνδεση με ταμειακά συστήματα