Εγκύκλιος που αφορά την παροχή οδηγιών για την αναγραφή της επιβαλλόμενης, εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων πλαστικών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4736/2020 (Α’200) όπως ισχύει. Κατεβάστε την εγκύκλιο εδώ.

Categories: Νέα

Dynasoft

Σχεδίαση και Παραγωγή Λογισμικού