Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα και υποστηρίζεται ενεργά  στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, επιτυγχάνει με περισσότερη ευκολία τους στόχους της.

Το σύγχρονο, εξελιγμένο και εμπλουτισμένο με νέα εργαλεία και λειτουργίες επιχειρηματικό λογισμικό προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμογή στις μεταβολές που συμβαίνουν στο περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης. Διασφαλίζεται η απόδοση της επένδυσης, η μελλοντική συνεχής λειτουργία του λογισμικού, η διαρκής βελτιστοποίηση, αποτελεσματικότητα και ανταποδοτικότητα του, ώστε η επιχείρηση να εξασφαλίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να απολαμβάνει τα οφέλη κάθε νέας έκδοσης.

Οι νέες εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού της Dynasoft διασφαλίζουν τα δεδομένα, αυξάνουν την ταχύτητα, μειώνουν τα λειτουργικά κόστη, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και εγγυώνται την αποδοτικότητα στην επιχείρηση. 

Αναλυτικά περιλαμβάνουν:

  • Ενσωματωμένη επιχειρηματική εμπειρία, καινοτομία και νέες διαδικασίες με σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές.
  • Ανάπτυξη αποτελεσματικότερων εργαλείων και λειτουργιών επιχειρηματικής ευφυΐας.
  • Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που αυξάνουν την ασφάλεια των δεδομένων, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα λειτουργίας.
  • Εναρμόνιση με τις νομοθετικές & φορολογικές εξελίξεις και τις διατάξεις του ΚΦΑΣ.

Η μετάβαση στις νέες εκδόσεις γίνεται ομαλά, η εκμετάλλευση τους είναι άμεση και αποδοτική χωρίς να μεταβάλλεται το περιβάλλον εργασίας των χρηστών.

Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις υποστηρίζουν πλήρως τις υπάρχουσες και μελλοντικές επιχειρησιακές σας λειτουργίες, καθώς προηγούμενες εκδόσεις παλαιότερες των 18 μηνών δεν υποστηρίζονται.

Νέα έκδοση Result C.R.M. – E.R.P.

DRS Version News