Η Dynasoft έχει επιμεληθεί και υλοποιήσει άμεσα όλα όσα ορίζουν οι νέες αποφάσεις της ΑΑΔΕ (ΠΟΛ 1166/18 & ΠΟΛ 1167/18, ΦΕΚ Β’ 3603/24-08-2018) σχετικά με την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης των ΦΗΜ και των εφαρμογών RESULT και DRS, ώστε να είναι είστε έτοιμοι και σύννομοι με τις νέες διατάξεις.

ΠΟΛ 1166 24-08-2018
ΠΟΛ 1167 24-08-2018

Ενεργοποιήστε έγκαιρα το συμβόλαιο συντήρησης των εφαρμογών σας, ώστε να έχετε στην διάθεσή σας τις νέες αναβαθμίσεις.

Categories: Νέα