Νέα

ΠΟΛ 1195 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ 1167 Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων

Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου. ΠΟΛ 1195 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ 1167 Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων Ενεργοποιήστε έγκαιρα το συμβόλαιο συντήρησης των εφαρμογών σας, ώστε να έχετε στην Read more…

By Σταμάτης Μοτσάκος, ago
Νέα

Οι νέες αποφάσεις της ΑΑΔΕ (ΠΟΛ 1166/18 & ΠΟΛ 1167/18, ΦΕΚ Β’ 3603/24-08-2018) σχετικά με την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης των ΦΗΜ

Η Dynasoft έχει επιμεληθεί και υλοποιήσει άμεσα όλα όσα ορίζουν οι νέες αποφάσεις της ΑΑΔΕ (ΠΟΛ 1166/18 & ΠΟΛ 1167/18, ΦΕΚ Β’ 3603/24-08-2018) σχετικά με την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης των ΦΗΜ και των εφαρμογών RESULT και DRS, ώστε να είναι είστε έτοιμοι και σύννομοι με τις νέες διατάξεις. ΠΟΛ 1166 24-08-2018 ΠΟΛ 1167 24-08-2018 Ενεργοποιήστε έγκαιρα το συμβόλαιο συντήρησης των εφαρμογών σας, ώστε να έχετε στην διάθεσή σας τις νέες αναβαθμίσεις.

Εφαρμογές

industrial laundry project

Γνωρίσαμε τις ιδιαιτερότητες, αναλύσαμε τις ανάγκες, με την τεχνογνωσία μας εφαρμόσαμε την τεχνολογία κι έτσι πετύχαμε το καλύτερο αποτέλεσμα… Στο χώρο του βιομηχανικού πλυντηρίου (Industrial laundry) υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες που καθιστούν την μηχανογράφηση, έτσι όπως την γνωρίζουμε, ανώριμη και ελλειμματική. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μας δίνει καν τη δυνατότητα να εισάγουμε τα δεδομένα που θα θέλαμε να επεξεργαστούμε.